In Memoriam Chris Jansen

We hebben het droevige bericht ontvangen dat ons gewaardeerde lid Chris Jansen is overleden.

Chris was sinds 2007 lid van PAF.
Naast het actieve tennissen en de vele lessen bij Luc, heeft Chris veel betekend voor onze club. Zo is hij jaren lid geweest van de Redactie/PR commissie en was hij beheerder van de website en de clubapp. Ook zorgde hij voor vele foto’s en video’s (met of zonder drone). En ook de geluids- en beeldregistratie bij de Algemene Ledenvergaderingen was bij hem in goede handen.

PAF is Chris hiervoor veel dank verschuldigd. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw Truus en de (klein)kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Chris.

Het Bestuur


Lees meer

Banen weer bespeelbaar

De banen zijn weer bespeelbaar.

Vanavond start de voorjaarscompetitie!

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 14 april vindt de algemene ledenvereniging plaats in ons clubhuis. Op de agenda staan in ieder geval het Jaarverslag 2021 / Begroting 2022, de verklaring van de Kascommissie en de stand van zaken Masterplan. We beginnen om 20.00 uur.  De agenda en de bijbehorende stukken zijn 2 vanaf begin april in te zien op de website. 

Genoeg nieuws weer, veel tennisplezier op de baan!

Nieuwe ledenpassen

Binnenkort wordt een nieuw systeem geïnstalleerd voor toegang tot het park en clubhuis. Hiervoor is de nieuwe ledenpas nodig. Er waren 4 pasjesdagen gepland in het clubhuis om de nieuwe ledenpas op te halen. Helaas zijn door leveringsproblemen de ledenpassen hiervoor te laat ontvangen. Daarom verstrekken we je nu de nieuwe ledenpas per post, zodra deze binnen zijn.

Contributie 2022

Eind maart, begin april zal de contributie 2022 worden gefactureerd en geïncasseerd. Een contributie die net zoals in 2020 en 2021 niet is verhoogd. Mocht je huisadres, mailadres of bankrekeningnummer zijn gewijzigd, pas dit dan direct aan via de website door in te loggen. Daar kun je je eigen gegevens zien en aanpassen. Dat geldt ook voor de pasfoto.

Dat bespaart de penningmeester en ledenadministrateur veel extra werk.  

En wellicht ten overvloede, zoals in het reglement lidmaatschap is vermeld, is voor geheel 2022 contributie verschuldigd wanneer je het lidmaatschap niet vóór 1 januari 2022 hebt opgezegd.

 

Zondag 3 april: opening van het nieuwe seizoen

 

Door de coronamaatregelen is er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Om elkaar nu nog een gelukkig nieuwjaar te wensen dat lijkt niet meer op zijn plaats. Maar met elkaar stil te staan bij de start van het nieuwe seizoen dat lijkt ons wel goed.

 

 

Lees meer

Van de Voorzitter

Prachtig tennisweer, geen coronamaatregelen meer en de voorjaarscompetitie staat voor de deur.

Wat wil je nog meer? 

Hieronder een aantal belangrijke zaken voor de komende tijd, dus lees vooral even verder.

Pasjesuitgifte

Alle pasjesdagen zondag 20 maart, woensdag 23 maart en zondag 27 maart komen helaas te vervallen.

De nieuwe ledenpassen zullen niet op tijd binnen komen van de leveranciers.

Als de passen zijn ontvangen worden deze per post naar de leden gestuurd.

.

 

Pasjesuitgifte Dinsdag 15 maart!!!

Aanstaande dinsdag 15 maart stond de eerste pasjesuitgifte gepland, deze kan helaas niet doorgaan vanwege nog niet geleverde ledenpasjes. Het is dus niet mogelijk jouw persoonlijke ledenpas aanstaande dinsdag 15 maart op te halen. Eerst volgende pasjesuitgifte zondag 20 maar 12.00 uur.

DUBBEL-TOERNOOI

DUBBEL-TOERNOOI
voor alle PAF-leden

Zondag 3 APRIL

Aanmelden vóór 29 maart:

met aansluitend de “nieuwjaarsreceptie” van tv PAF in het Pafiljoen!