Wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in je persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoon of e-mailadres? Deze kun je zelf aanpassen op de volgende wijze:
- Inloggen
- Klik op "Bekijk je persoonlijke gegevens."
- Klik op "Wijzig gegevens."
- Onder "Aan te passen gegevens" kun je deze wijzigen.
- Klik daarna op "Versturen".

Indien je een (nieuwe) foto wilt versturen klik dan op "Bladeren" en kies een foto uit je eigen computerbestand en klik op Versturen.
LET OP! Alleen foto's als .jpg bestand kunnen worden verwerkt.