Park en Beheercommissie (PBC)

De Park- Beheercommissie bestaat momenteel uit 4 leden:
Gerrit van Keulen
Gerard Haverink
Jos Landman                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Arnold Hanemaaijer

De medewerkers van de Park- en Beheercommissie hebben als belangrijkste taak het onderhoud van de banen en het groen op het park. Voor grote klussen kunnen we gelukkig een beroep doen op een zogenaamde ad hoc ploeg. 
De huidige leden van de PBC  zetten zich op een geweldige manier in voor de vereniging. Maar mede gezien hun leeftijd zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Alle leden kunnen trouwens een bijdrage leveren aan een goede conditie van de banen door de regels op te volgen die zijn aangegeven op de toegangspoorten van de banen.