Corona basismaatregelingen van kracht

Vanaf heden hebben wij geen specifiek Corona Protocol meer. Wel blijven alle basisregels gelden voor iedereen gelden:

 • Gezond verstand gebruiken blijft voorop staan
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons tennispark
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (voor en na het sporten)
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen

 

Corona Protocol TV PAF - versie 5 juni 2021

Voor iedereen geldt

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C) en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Heb je deze klachten, blijf dan thuis en laat je testen
 • Blijf ook thuis als iemand uit jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (voor en na het sporten)
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie

Het Corona Protocol van tennisvereniging PAF is in lijn met:

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van PAF via de Website, ClubApp en Nieuwsbrief. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen!

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen en (individuele) boetes of (directe) sluiting van het park.

Corona contactpersonen PAF

 • Rik Brookman (bestuurslid Technische Zaken) is benoemd tot corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor alle reguliere vragen m.b.t. Corona op technischezaken@paf.nl of voor zeer dringende gevallen op 06-50858111
 • Huub Claessen (bestuurslid Facilitaire Zaken) is benoemd tot reserve corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor dringende zaken bij afwezigheid van Rik Brookman via facilitair@tvpaf.nl of op 06-12273489‬
Lees meer