Zomer Challenge 2021

TV PAF biedt een Zomer Challenge aan om niet-leden kennis te laten maken met de tennissport in de periode van juni tot en met augustus 2021. De kosten bedragen voor de jeugd (t/m 17 jaar) € 20 en voor senioren € 40. Dus wil je in de periode juni tot en met augustus 2021 tennissen bij TV PAF, vul dan hier het Inschrijfformulier in ( Alleen Zomer Challenge aanvinken i.p.v. Tennis)

Helaas is het, mede door Corona, nog niet mogelijk om introductielessen te volgen bij Tennisschool Luc van Keulen.

Wanneer je daarna lid wordt, dan geldt er vanaf 1 september naar rato contributie of wel 40% van de jaarcontributie. Nieuwe leden, die hebben deelgenomen aan de Zomer Challenge zijn dan geen inschrijfgeld verschuldigd (jeugd € 12,50 en senioren € 20.)

 

In herinnering Femmie Kattenberg - Slomp

Vrijdag 2 april jl. is ons lid van verdienste Femmie Kattenberg – Slomp op 80-jarige leeftijd overleden. Femmie heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging en verzorgde jarenlang de lay-out van het clubblad (al in 1986). Ook verzorgde ze heel veel jaren de ledenadministratie in goede en slechte tijden. Altijd kon het bestuur een beroep op haar doen en ze kende PAF als geen ander.

 

In 2010 is Femmie benoemd als lid van verdienste van onze vereniging. 

 

Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

 

Het Bestuur