Clubhuis

Het Pafiljoen is de naam van het clubhuis van onze tennisvereniging. De leden zorgen ervoor dat het clubhuis draait door elk jaar bardiensten te verrichten.

Bardiensten
In 2022 is het reglement lidmaatschap aangepast. Hierin is ook vermeld dat leden verenigingsdiensten c.q. bardiensten dienen te verrichten. De bardiensten worden gecoördineerd door de Clubhuiscommissie,

Deelname bardiensten                                                                                                                                                                                                                                                                                    Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich in een periode van een jaar inzet voor de vereniging . De minimale inzet is twee bardiensten of daaraan gelijkgestelde activiteiten. Bestuursleden, commissieleden en anderen (ter beoordeling van het bestuur) zijn hiervan vrijgesteld. Een vrijstelling geldt ook voor ereleden en leden van verdienste, dagleden (dienen overdag onderling zelf de bardiensten te regelen in overleg met de Clubhuiscommissie via bardienst@tcpaf.nl), (jeugd)leden tot en met 21 jaar en leden die in het betreffende jaar 70 jaar zijn of worden.  Het uitgangspunt is dat de bardiensten 's avonds en in het weekend worden verricht. Een maand en een dag voor de bardienst ontvang je een e-mail als herinnering. Daarbij ontvang je ook de instructies voor de bardienst, het alarm en verantwoord alcohol gebruik.

Verhindering
Ben je niet in staat om je bardienst(en) te vervullen dan dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen. Bijvoorbeeld door een dienst met een ander lid te ruilen.

Omdat de toegang tot het clubhuis gebeurt met je KNLTB-pas dien je de vervanging of wijziging tijdig door te geven per mail naar bardienst@tvpaf.nl

Controle
In het clubhuis hangt in de keuken een aftekenlijst waarop degene die bardienst heeft gedaan zijn/haar paraaf zet. De Clubhuiscommissie houdt toezicht op deze aftekenlijst.

Openingstijden Pafiljoen

Zomerperiode      
Dienst Maandag t/m vrijdag   Weekend
Eerste
Tweede
19.00 - 23.00   10.00 - 14.00
14.00 - 18.00
Competitie*      
Voorjaar      
Dienst Vrijdag Zaterdag Zondag
Eerste
Tweede
Derde
Vierde
Vijfde
Zesde
Zevende
Achtste
Negende
18.00 - 22.00
21.00 - 01.00
21.00 - 01.00
08.30 - 12.00
11.00 - 15.00
12.00 - 17.00
15.00 - 19.00
17.00 - 21.00
17.00 - 19.00
19.00 - 23.00
21.00 - 01.00
21.00 - 01.00
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
13.00 - 17.00
15.00 - 19.00
16.00 - 20.00
Najaar      
Dienst Vrijdag Zaterdag Zondag
Eerste
Tweede
Derde
18.00 - 22.00
21.00 - 01.00
10.00 - 14.00
13.00 - 17.00
15.00 - 19.00
09.00 - 13.00
12.00 - 16.00
15.00 - 19.00


*Toernooien hebben aangepaste diensten.

Winterperiode

Maandag t/m vrijdag: 19.00 – 23.00 uur

Zaterdag en Zondag Gesloten

Het clubhuis is in principe gesloten van 24 december tot en met 1 januari.