Bestuur

Het bestuur van tennisvereniging PAF bestaat uit acht personen. Het bestuur staat open voor input van de leden. Je kunt eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de tennisvereniging sturen naar: bestuur@tvpaf.nl Via dit e-mailadres bereik je alle bestuursleden. Rechtstreeks contact opnemen met een van de bestuursleden kan natuurlijk ook.

 

Naam  Functie E-mail
Arthur ten Have  Voorzitter  voorzitter@tvpaf.nl
Stef ten Have  Voorzitter  voorzitter@tvpaf.nl
Martijn Kerkdijk  Secretaris  secretaris@tvpaf.nl
Jan Koetsier  Penningmeester  penningmeester@tvpaf.nl
Vacature  Technische Zaken  technischezaken@tvpaf.nl
Huub Claessen  Facilitaire Zaken  facilitair@tvpaf.nl
Nico Bouwmeester  Algemene Zaken  algemenezaken@tvpaf.nl
Kim Pechler  Commerciële Zaken  commercieel@tvpaf.nl