Tenniskids World Tour bij TV PAF

Wat is Tenniskids?  

Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m ong. 12 jaar en heeft als doel kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennis te laten maken met de
tennissport. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leren zij deze sport razendsnel spelen. Zie voor meer en uitgebreidere informatie ook www.tenniskids.nl.
Wat is de World Tour?
De World Tour is een door de KNLTB opgezette competitie vanuit het Tenniskidsprogramma met aangepaste veldafmetingen, ballen en puntentelling.
De jeugdspelers worden verdeeld in de categorie Rood (maximaal 9 jaar), Oranje (maximaal 11 jaar), Groen (maximaal 12 jaar). Deze categorieën kennen een opbouwende fase naar het spelen op een heel veld.
Elke 1e zondagmorgen van de maand (met uitzondering van de maanden december, januari en februari) is er een World Tour toernooi voor de categorie Rood en Oranje en staat deze in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour.
Voor de categorie Groen is er de zogenaamde Groene competitie.
De Tenniskids World Tour spelen bij TV PAF?
Ja, dat kan!
Een rood team bestaat uit minimaal 1 kind en maximaal 6 kinderen. Een oranje team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 kinderen. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Er wordt gespeeld met speciale ballen op een ¼ baan (rood), ¾ baan (oranje).
Komend voorjaar heeft TV PAF twee teams in de categorie rood en 1 team in de categorie oranje. Alle teams zijn ingedeeld in een eigen poule (Oranje 1, Rood 1 en Rood 2). Binnen deze poule is ieder maand een andere vereniging hostvereniging. Dat houdt in dat de hostvereninging verantwoordelijk is voor het ontvangen van de overige verenigingen, het uitzetten van de ‘Oranje/rode’ banen en het verzorgen van de juiste ballen en het wedstrijdsecretariaat beheert. Bij rood worden alleen enkele partijtjes gespeeld , bij oranje worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De wedstrijden worden ad-random door een computerprogramma, de zogenaamde Tenniskidstoernooiplanner, samengesteld. De uitslagen worden geüpload en zijn altijd terug te vinden op www.tenniskids.toernooi.nl.
De puntentelling is dusdanig vereenvoudigd waardoor de kinderen zelf kunnen tellen. Zo leren de kids snel en eenvoudig de beginselen van tennisregels. Daar waar nodig staan surveillanten bij de baan om de kinderen hierin te begeleiden.
Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40), Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
Ben je, door het lezen van dit stukje, enthousiast geworden naar de World Tour en lijkt het je leuk mee te spelen? Dat kan, je bent van harte welkom!
Informeer bij Luc naar de mogelijkheden.

Hartelijke groet,
namens de Jeugdcommissie
Marion Hegeman,
Functionaris Tenniskids TV PAF