Klacht indienen

We vinden een goede relatie met onze leden belangrijk. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de tennisvereniging. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.

Probeer je klacht eerst op te lossen met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet dan kun je contact opnemen met onze Klachtencommissie.
Download hieronder de Klachtenprocedure.

Het emailadres van de Klachtencommissie: secretaris@tvpaf.nl.

Downloads: