Inschrijven verenigingsdiensten

 

Verenigingsdiensten (bardiensten)

 

Periode verenigingsdiensten

Door de maatregelen tegen het coronavirus is het clubhuis vanaf maart 2020 grotendeels gesloten geweest. Dat geldt in ieder geval ook nog tot 7 juni 2021. Dat betekent dat er leden zijn die zich hebben ingeschreven voor (bar)diensten in de periode 1 april 2020 tot 1 april 2021 maar deze niet hebben kunnen verrichten.  

 

Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten:

-       dat de leden die de (bar)diensten door de sluiting van het clubhuis niet (hebben) kunnen verrichten, wel 2 (bar)diensten dienen te verrichten;

-       de periode voor verenigingsdiensten te verlengen tot 1 april 2022 om alle leden de gelegenheid te geven (bar)diensten te verrichten.

 

Bardiensten

Het clubhuis (en terras) gaat vanaf maandag 7 juni weer open, Voorlopig nog tot uiterlijk 22.00 uur. 

Dat betekent dat er vanaf maandag 7 juni bardiensten nodig zijn!!!!
 

Hier vind je meer informatie over het inschrijven voor bardiensten inclusief het inloggen in het All United systeem.

 

Vrijstellingen

Voor verenigingsdiensten (bardiensten) gelden de volgende vrijstellingen:

-        bestuurs- en commissieleden

-        leden jonger dan 21 jaar

-        dagleden (dienen overdag onderling zelf de bardiensten te regelen)

-        leden die op 1 april 2021 70 jaar of ouder zijn

 

Door de coronacrisis gelden daarnaast de volgende “vrijstellingen”

-        leden die tot de risicogroep behoren

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

-        leden waarvan een huisgenoot tot de risicogroep behoort

 

Tenslotte begrijpen we heel goed dat het nog steeds onzekere tijden zijn. We willen niet dat jij een (bar)dienst verricht als jij je daar niet prettig bij voelt.   

 

Wanneer je tot de risicogroep behoort (of een huisgenoot) of je niet prettig voelt om een (bar)dienst te verrichten, geef dat dan door via bardienst@tvpaf.nl. Wij zullen hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan.
 

Andere verenigingsdiensten

Voor het verrichten van andere verenigingsdiensten kun jij je ook opgeven voor de schoonmaak van het clubhuis of voor onderhoud aan het groen van het tennispark. Dit door een mail te sturen naar bardienst@tvpaf.nl  

 

Afkoop verenigingsdiensten

Je kunt ook 1 of 2 diensten afkopen door een mailtje te sturen naar de Clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl). De afkoopsom per dienst is € 30, voor 2 diensten dus € 60.  

De leden die vorig jaar al 1 of 2 diensten hebben afgekocht hoeven dat dit jaar niet meer te doen.

 

Heb je vragen, neem dan contact op via bardienst@tvpaf.nl

 

 

Nieuws Overzicht