Bardienst Opgeven

Wij maken gebruik van de digitale manier van inschrijven voor je bardienst via het All United systeem. 

Inloggen
Om toegang te krijgen tot het rooster en je in te schrijven dien je in te loggen in het AllUnited systeem.
Klik hier om in te loggen. Heb je nog niet eerder ingelogd op AllUnited. Vul dan bij gebruikersnaam je bondsnummer in en klik vervolgens op Nieuw wachtwoord aanvragen. Vervolgens ontvang je op je gekoppelde e-mailadres een nieuw wachtwoord.
 
Een lid dient in de periode 1 oktober tot en met 30 september twee verenigingsdiensten (bardiensten) te verrichten. Het inschrijven van de eerste bardienst is in eerste instantie alleen mogelijk voor de periode 1 oktober tot 1 april. Wanneer het rooster vol zit dan wordt het mogelijk je in te schrijven voor de periode 1 april tot en met 30 september. Dus zowel voor een eerste als tweede bardienst.
 
Afkopen bardienst
Voor de vereniging is een goede bezetting van de bardiensten erg belangrijk. Lukt het jou toch niet om tweemaal per jaar (periode 1 oktober tot en met 30 september) een of beide bardiensten te verrichten dan is er de mogelijkheid om je dienst af te kopen voor € 30 per dienst. Dit bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven.
 
Mail naar bardienst@tvpaf.nl met daarin je naam en de vermelding dat jij je bardienst(en) wilt afkopen. 
 
Vrijstelling
Vrijgesteld voor het vervullen van (bar)diensten zijn: ereleden, leden van verdienste, bestuurs- en commissieleden, dagleden (dienen overdag onderling zelf bardiensten te regelen in overleg met clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl), jeugdleden (tot 18 jaar), leden die in het betreffende verenigingsjaar 70 jaar zijn of worden en die leden die volgens het bestuur op grond van bijzondere activiteiten vrijgesteld worden.
 
KNLTB-pas
In maart worden de zogenoemde pasjesdagen gehouden waarop de KNLTB-pas voor het nieuwe jaar kan worden opgehaald in het clubhuis. Leden die zich nog niet via All United hebben ingeschreven voor een bardienst, kunnen zich dan alsnog opgeven voor een verenigingsdienst (bardienst) in de periode 1 april tot en met 30 september.
 
Pas wanneer jij je hebt ingeschreven of hebt opgegeven voor bardienst(en) of de verenigingsdienst(en) hebt afgekocht, ontvang je de KNLTB-pas