Verenigingsdiensten

In vorige nieuwsbrieven hebben we een aantal oproepen gedaan voor diverse commissies. Daaruit hebben zich met name voor de clubhuiscommissie een aantal mensen gemeld, heel fijn! Dat betekent ook dat het inschrijven voor de verenigingsdiensten voor de periode vanaf 1 oktober opengesteld is. Schrijf je dus in via de website of de Clubapp!

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het tijdens de competitie op zaterdag lastig is om de slotdienst achter de bar bezet te krijgen. Ondanks bijvoorbeeld een vergoeding hiervoor. Zeer waarschijnlijk ook omdat veel mensen zelf competitie spelen op die dagen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de verantwoordelijkheid voor de slotdienst tijdens competitiezaterdagen bij de competitieteams neer te leggen. In de praktijk betekent dit dat twee (thuisspelende) teams per zaterdag verantwoordelijk zijn voor de bardienst vanaf 21.00, waarvoor zij ieder één persoon afvaardigen. Hiervoor wordt een rooster opgesteld, dat zal nog verder met de aanvoerders gecommuniceerd worden. Hiermee zou dit opgelost moeten zijn, maar ook hierbij geldt dat vele handen licht werk maken. Dus ben je zelf aanwezig in ons clubhuis, help elkaar even mocht het nodig zijn.

Nieuws Overzicht