(Niet verrichte) Verenigingsdiensten

Momenteel zijn er nog circa 275 leden (400 diensten) die in de periode 1 april 2020 tot 1 april 2022 nog geen verenigingsdienst hebben verricht c.q. hebben kunnen verrichtenDit is grotendeels het gevolg van het vervallen van bardiensten door de regelmatige sluiting van het clubhuis i.v.m. de coronamaatregelen.  Voor het bestuur is het geen optie om de periode voor verenigingsdiensten opnieuw te verlengen. Vooral omdat dit beheersmatig c.q. administratief erg lastig is. 

 

Daarom heeft het bestuur besloten:

a. de periode voor verenigingsdiensten 2020/2022 af te sluiten en niet te verlengen.

Ofwel een nieuwe periode voor de verenigingsdiensten te hanteren van 1 april 2022 tot 1 april 2023;

b. een generaal pardon te hanteren voor de circa 275 leden die in de afgelopen 2 jaar geen dienst(en) hebben verricht of door corona niet konden verrichten; 

c. de leden die hun dienst(en) hebben afgekocht in de afgelopen 2 jaar voor 2022-2023 een vrijstelling te verstrekken;

d. de leden die verenigingsdiensten dienen te verrichten zich eerst te laten inschrijven voor diensten in de periode 1 april tot 1 oktober 2022;

e. de ontwikkelingen af te wachten wat betreft corona(maatregelen), aantal leden dat afkoopt e.d. voor de invulling van de verenigingsdiensten in periode vanaf 1 oktober 2022 tot 1 april 2023.

 

Behalve op de bovengenoemde data kunnen leden zich ook digitaal inschrijven voor bardiensten en overige verenigingsdiensten. De planning is dat dit vanaf medio februari mogelijk is. 

 

Nieuws Overzicht