Corona Protocol PAF Fase 2

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.

Vanaf 11 mei 2020 mogen alle leden weer trainingen volgen bij de tennisschool.

Vanaf 18 mei 2020 mogen leden vrijspelen conform de richtlijnen hieronder.

 

Het Corona Protocol van tennisvereniging PAF (PAF) voor fase 2 is in lijn met:

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van PAF. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen! 

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

 

Corona contactpersonen en toezichthouders PAF

 • Rik Brookman (bestuurslid Technische Zaken) is benoemd tot corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor alle reguliere vragen m.b.t. Corona op technischezaken@paf.nl of voor zeer dringende gevallen op 06-50858111
 • Huub Claessen (bestuurslid Facilitaire Zaken) is benoemd tot reserve corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor dringende zaken bij afwezigheid van Rik Brookman via facilitair@tvpaf.nl of op 06-12273489‬
 • Trainers van Tennisschool Luc van Keulen functioneren als toezichthouder voor de jeugd

Algemeen

 • Het clubhuis is alleen open voor (noodzakelijk) gebruik van de toiletten. Advies is om voordat men naar PAF gaat thuis naar het toilet te gaan
 • Was je handen (voor en na het toiletbezoek) met zeep en droog ze af met papieren handdoekjes bij de toiletten en deponeer deze in de prullenbakken
 • De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten
 • Vrij spelen is alleen toegestaan als leden vooraf digitaal (hier via de website of ClubApp) een baan hebben gereserveerd. Dit geldt ook voor dagleden
 • Indien digitaal reserveren niet lukt kunnen leden contact opnemen met het bestuurssecretariaat met het verzoek een baan te huren (minimaal een dag van tevoren) via email info@tvpaf.nl of app’n via 06-30025253
 • Trainingen zijn altijd op de banen 8-9-10 en beginnen op het hele uur, dus 14:00 uur, 15:00 uur, et cetera
 • De banen 1-2 en 6-7 kunnen worden gereserveerd voor een heel uur vanaf 08:15 uur tot 23:15 uur
 • De banen 3-4-5 kunnen worden geserveerd voor een heel uur vanaf 08:30 uur tot 23:30 uur
 • Leden kunnen door-de-weeks (maandag t/m donderdag) 1 keer per week 1 uur een baan reserveren en in het weekend (vrijdag t/m zondag) 2 keer één uur (mag ook opeenvolgend zijn)
 • Leden zijn alleen welkom op de club op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben of training hebben met uitzondering van bestuurs- en commissieleden en trainers van de tennisschool
 • Zorg dat je bij het spelen je ledenpas bij je hebt, zodat je kunt aantonen dat je lid bent in het geval van controle door handhaving of toezichthouders. Leden die hun pas (nog) niet hebben kunnen contact opnemen met het bestuurssecretariaat via info@tvpaf.nl 
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen
 • Het is niet toegestaan om in groepjes (2 of meer personen) naar de banen te lopen. Iedereen loopt altijd achter elkaar met 1,5 meter afstand aan de rechterzijde van het pad naar de banen. Volg altijd de aangeven (eenrichtingsverkeer) looprichtingen
 • Voorkom groepsvorming en ga niet ‘gezellig’ kletsen als je elkaar tegenkomt op het park. Hopelijk kan dit weer in een van de volgende fases

Jeugd tot en met 12 jaar

 • Mag alleen spelen in de aanwezigheid van een toezichthouder op de volgende dagen en tijden:
  • Dinsdag 17:00 tot 19:00 uur
  • Woensdag van 15:00 tot 16:00 uur
  • Donderdag 17:00 tot 19:00 uur
 • Er geldt geen maximumaantal spelers per baan
 • Hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, echter wel tot aanwezige volwassenen (zoals de toezichthouder/corona coördinator en tennistrainer)

Jeugd 13 tot en met 18 jaar

 • Mag alleen spelen in de aanwezigheid van een toezichthouder op de volgende dagen en tijden:
  • Dinsdag 17:00 tot 19:00 uur
  • Woensdag van 15:00 tot 16:00 uur
  • Donderdag 17:00 tot 19:00 uur
 • Er geldt een maximum van 4 spelers per baan (singel en dubbel zijn toegestaan)
 • Neem de 1,5 meter regel altijd in acht

Volwassenen 19 jaar en ouder

 • Mag spelen zonder toezichthouder
 • Er geldt een maximumaantal van 2 spelers per baan. Vrij spelen is tot maandag 25 mei alleen toegestaan in enkelspelvorm
 • Spelers uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen mogen echter wel samen een dubbelspelcombinatie vormen. Als beide koppels hier aan voldoen is een dubbelspelvorm toegestaan
 • Vanaf 25 mei schalen wij op naar 4 personen per baan en mag er weer worden gedubbeld. Mits gecontroleerd en met 1,5 meter afstand 
 • Er geldt een maximum van 4 spelers per baan bij trainingen van de tennisschool
 • Neem de 1,5 meter regel altijd in acht

Richtlijnen voor tijdens het spelen

 • Reinig je handen voor en na het spelen. Er staat een desinfectiepaal bij de toegangspoort van het park
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze (dit geldt niet voor trainingen)
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek
 • Ga niet tijdens het tennissen op de bankjes zitten
 • Geef geen handen of high fives. Vermijd elke vorm van fysiek contact
 • Wissel van baanhelft met de klok mee
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan
 • Ga na het spelen direct naar huis
 • Diegene die als laatste het park verlaten doet de baanverlichting uit en sluit de deur van de hal naar de toiletten en het toegangshek. Deze kunnen altijd worden geopend door het gebruik van de ledenpas

Als iedereen zich goed aan bovenstaande houdt hopen wij dat situatie onder controle is en blijft. Daarmee hopen wij de vervolgstappen te kunnen gaan zetten om zo steeds meer terug te gaan naar wat wij ‘normaal’ vinden op ons tennispark. Dit is vooralsnog met een strikt 1,5 meterbeleid. Wij rekenen op een ieders medewerking. Alleen samen kunnen wij dit voor elkaar krijgen en zo ondanks de beperkingen weer de baan op.

 

Downloads:

Corona Info overzicht