Handhaving Corona Protocol

Vanaf maandag kan er weer worden gedubbeld op ons park. Het Corona protocol is hiervoor aangepast. Vanaf maandag 25 mei geldt fase 2B.

Het is mooi om te zien hoe snel iedereen gewend raakt aan de huidige regels, die voorlopig nog wel even zullen gelden. Dat geeft ons vertrouwen dat wij kunnen opschalen naar het dubbelspel. Wij verwachten dat het hierdoor drukker zal worden de komende weken.

Helaas hebben wij ook een paar uitzonderingen gezien waar leden onbedoeld niet (altijd) het protocol volgen. Dat moet wel. Meestal doordat men niet (voldoende) bekend is met de geldende regels. Het protocol heeft een duidelijke functie gericht op de gezondheid van onze leden en het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus. Alles met als doel het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en zo ons park open te houden.

En nu?

Lees meer

Corona Protocol PAF Fase 2B

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38° C), verlies van reuk/smaak.

Het Corona Protocol van tennisvereniging PAF (PAF) voor fase 2B is in lijn met:

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van PAF. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen! 

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

Lees meer

Goed nieuws! We mogen dubbelen!

De KNLTB heeft naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen. Dit betekent concreet dat er weer gedubbeld mag worden door iedereen! Uiteraard blijft de 1,5 meterregel gelden.

Lees meer

Uitgangspunten PAF Corona Protocol

Wij krijgen vragen die ons als bestuur duidelijk maken dat nog niet iedereen ons Corona Protocol heeft gelezen. De meeste antwoorden staan in ons protocol (fase 2B).

Ook krijgen wij diverse suggesties van leden. Wij zijn blij dat jullie meedenken. Toch kunnen suggesties soms in strijd zijn met de uitgangspunten en gedachten achter ons protocol

In dit (nieuws)bericht lichten wij de uitgangspunten van ons protocol graag verder toe. Hiermee hopen wij dat iedereen de achterliggende keuzes beter begrijpt en weet hoe wij hier verder mee om wensen te gaan.

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en ons protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

Lees meer
Corona looproute

We gaan weer tennissen!

Vanaf zondag 17 mei is het mogelijk om banen te reserveren via de Website en de ClubApp.

Vanaf maandag 18 mei kan er weer worden getennist met inachtneming van ons Corona Protocol. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen, alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen. Samen kunnen wij er zo voor zorgen dat wij hopelijk snel de volgende fases mogen starten.

Digitaal reserveren is verplicht!

Lees meer

Corona Protocol PAF Fase 2

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.

Vanaf 11 mei 2020 mogen alle leden weer trainingen volgen bij de tennisschool.

Vanaf 18 mei 2020 mogen leden vrijspelen conform de richtlijnen hieronder.

 

Lees meer

Opstartfase 2 - tennissen voor alle leden

Wij gaan weer beginnen zoals wij afgelopen donderdag hebben aangekondigd. Wij als bestuur hebben dit weekend overlegd en het Corona protocol voor PAF gemaakt voor fase 2. Deze zijn wij nu aan het afstemmen met de gemeente.

 

Lees meer

Corona update van bestuur

Dinsdag jl. heeft de overheid ons geïnformeerd over de maatregelen voor de periode tot 20 mei a.s. Vooral voor de jeugd komt het leven weer wat op gang met de mogelijkheid om naar school te gaan en te sporten. Veel maatregelen blijven echter onverminderd van kracht. Hoe nu verder?

Lees meer

Van het bestuur

Beste Leden,

Het is inmiddels drie weken geleden dat de eerste maatregelen in verband met het coronavirus zijn afgekondigd. De tijd gaat snel, maar de situatie blijft onwerkelijk. Wennen doet het zeker niet. Inmiddels weten we dat de maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven. Tot en met 28 april a.s. is ons park dus dicht en kan er helaas niet worden getennist. De competitie is voorlopig uitgesteld.

Lees meer

Update m.b.t. Coronavirus

Vandaag (zondag 15 maart 2020) zijn door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. De maatregelen houden onder meer in dat sportclubs met ingang van 18.00 uur moeten worden gesloten. Vanzelfsprekend volgt het bestuur van TV PAF de nieuwe maatregelen. Het voorgaande betekent dat onze club tot en met 6 april a.s. is gesloten.

Lees meer