Nieuw Corona Protocol PAF door gedeeltelijke lockdown NL

Wij zijn sinds woensdagavond (14 oktober) vanaf 22:00 uur weer in een (gedeeltelijke) lockdown terechtgekomen door COVID-19. Dit betekent dat wij weer aardig teruggaan naar de situatie van eind mei op de club. Toch zijn er ook verschillen met toen. Gelukkig kunnen wij wel blijven tennissen en trainen in aangepaste vorm. Lees hier het hele Corona protocol wat vanaf nu geldt bij PAF. 

Hieronder lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe die in ieder geval de komende 4 weken gelden.

Toegangspoort blijft altijd dicht

De toegangspoort van het park blijft continue dicht. Leden kunnen deze openen via hun KNLTB-ledenpas om het park te betreden en sluiten de poort direct weer. Leden zijn alleen welkom op de club om te tennissen op de tijden dat ze een baan hebben gereserveerd of een training hebben met uitzondering van bestuurs- en commissieleden en trainers van de tennisschool voor het uitoefenen van hun verengingstaken. Overige bezoekers (inclusief toeschouwers) zijn niet toegestaan. We hebben de laatste weken last gehad van onbevoegden personen op ons park. Hopelijk is dat probleem hiermee ook opgelost. Zorg er samen voor dat de toegangspoort altijd dicht is, ook overdag.

Maximaal 4 personen

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen op 1,5 meter afstand, jeugd t/m 17 jaar uitgezonderd. Er is dus geen maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn op het park. Om de drukte te spreiden tussen het wisselen van de groepen op de banen blijven wij de verschillende tijden en opzet op de baanblokken hanteren. Het blijft verplicht om vooraf een baan te reserveren voor maximaal 4 personen.

Dubbelen mag wel

Dubbelen bij tennis kan, mits er altijd bewust 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand. Dit is door de KNLTB afgestemd met NOC*NSF en het ministerie van VWS. 

Dat betekent geen fysiek contact en altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering. De jeugd t/m 17 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te bewaren tijdens het sporten.

Trainen blijft ook mogelijk

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1,5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Trainingsgroepen van 8 personen zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in 2 groepen van 4 spelers (met 1,5 meter afstand) gescheiden zijn op 2 banen en de groepen niet gemengd worden. Voor jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Als een jeugdlid t/m 17 jaar een training heeft dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar PAF) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.

Geen wedstrijden en ook geen toss

Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen (interne) competitie, toernooien, tossavond en laddercompetitie. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf (hier of via de ClubApp) een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Maak geen gebruik van de scoreborden. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

Clubhuis en kleedkamers gesloten

Het Clubhuis was al dicht, maar nu zijn ook de kleedkamers weer gesloten. Je mag daar dus niet douchen en ook niet meer naar het toilet. De deur van het clubhuis (hal) kan geopend woorden via de KNLTB-ledenpas voor noodgevallen. Was in dat geval zowel voor als na het toiletgebruik, je handen en droog deze af met de papieren handdoeken. 

Het clubhuis mag wel gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis. Denk hierbij aan tennisleraren, coronacoördinatoren, bestuurs-  en commissieleden en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval. De EHBO doos zal tijdelijk in de hal worden gezet, zodat alle leden in geval van nood hier altijd bij kunnen. Probeer waar mogelijk vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. De horeca in het clubhuis blijft gesloten en toeschouwers/publiek en “overige” leden mogen niet in het clubhuis.

Strengere handhaving naleving regels

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Als leden zich op de tennisvereniging niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden dan is het belangrijk om te bepalen of de vereniging aan haar zorgplicht heeft voldaan. Zijn de leden op de juiste wijze geïnformeerd door het bestuur? Daarom communiceren wij actief met jullie over de genomen maatregelingen via diverse kanalen. Als de vereniging niets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Lees daarom onze berichten nauwkeurig en stel vragen bij onduidelijkheden over het protocol via technischezaken@paf.nl. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico op een boete van € 400.

Als wij als vereniging niet onze verantwoordelijkheid op de juiste wijze nemen dan lopen wij het risico op een boete van € 4.000 en kan de gemeente besluiten onze accommodatie (per direct) te sluiten. 

Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat ons park open kan blijven en dat het veilig is voor elk lid om te tennissen bij PAF.

Blijf veilig en gezond!

Het Bestuur

Nieuws Overzicht