Corona Protocol PAF Fase 4B

Looproute park

Voor iedereen geldt

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C) en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 • Heb je deze klachten, blijf dan thuis en laat je testen
 • Blijf ook thuis als iemand uit jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (behalve tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie
 • Schud geen handen en geef geen high fives

Het Corona Protocol van tennisvereniging PAF (PAF) voor fase 4B is in lijn met:

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van PAF via de Website, ClubApp en Nieuwsbrief. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen! 

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

Corona contactpersonen PAF

 • Rik Brookman (bestuurslid Technische Zaken) is benoemd tot corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor alle reguliere vragen m.b.t. Corona op technischezaken@paf.nl of voor zeer dringende gevallen op 06-50858111
 • Huub Claessen (bestuurslid Facilitaire Zaken) is benoemd tot reserve corona-coördinator. Hij is bereikbaar voor dringende zaken bij afwezigheid van Rik Brookman via facilitair@tvpaf.nl of op 06-12273489‬

Algemeen

 • Was je handen (voor en na het toiletbezoek) met zeep en droog ze af met papieren handdoekjes bij de toiletten en deponeer deze in de prullenbakken
 • Vrij spelen is ’s avonds (maandag t/m donderdag) alleen toegestaan als leden vooraf digitaal (via de website www.tvpaf.nl of ClubApp AllUnited) een baan hebben gereserveerd.
 • Leden kunnen door-de-weeks (maandag t/m woensdag) ’s avonds (vanaf 18:15 uur) 1 keer per week 1 uur een baan reserveren. Leden mogen op dezelfde avond van hun reservering doorspelen (zonder reservering en tot sluiting) als er een andere baan beschikbaar is
 • Leden kunnen op donderdagavond elke week 1 uur een baan reserveren. Leden mogen op deze avond doorspelen (zonder reservering en tot sluiting) als er een andere baan beschikbaar is
 • Overdag en in het weekend (vrijdag t/m zondag) is het niet verplicht om een baan te reserveren, maar wij adviseren iedereen met klem dit wel te doen. Dit bevordert een eventueel noodzakelijk contactonderzoek in het negatieve geval er iemand op ons park is geweest die besmet is met COVID-19. Daarnaast ben je verzekerd van een baan, want leden met een reservering hebben het recht om op de gereserveerde baan te spelen
 • Indien digitaal reserveren niet lukt kunnen leden contact opnemen met het bestuurssecretariaat met het verzoek een baan te huren (minimaal een dag van tevoren) via email info@tvpaf.nl of app’n via 06-30025253
 • Trainingen zijn altijd op de banen 8-9-10 en beginnen op het hele uur, dus 14:00 uur, 15:00 uur, et cetera
 • De banen 1-2 en 6-7 kunnen worden gereserveerd voor een heel uur vanaf 08:15 uur tot 23:15 uur
 • De banen 3-4-5 kunnen worden geserveerd voor een heel uur vanaf 08:30 uur tot 23:30 uur
 • Lessen aan leerlingen van de Landstede Groep worden gegeven op gereserveerde banen (1 t/m 7) en in lijn met de maatregelingen in dit protocol
 • De kleedkamers zijn weer open en mogen door maximaal 4 personen (per kleedkamer) tegelijk worden gebruikt. Wij adviseren leden om zo veel als mogelijk thuis om te kleden en te douchen
 • Zorg dat je altijd je ledenpas bij je hebt, zodat je kunt aantonen dat je lid bent in het geval van controle door handhaving of toezichthouders. Leden die hun pas (nog) niet hebben kunnen contact opnemen met het bestuurssecretariaat via info@tvpaf.nl
 • Er mag publiek komen kijken op het park, mits zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar en spelende leden houden
 • Het is niet toegestaan om in groepjes (2 of meer personen) naar de banen te lopen. Iedereen loopt altijd achter elkaar met 1,5 meter afstand aan de rechterzijde van het pad naar de banen. Volg altijd de aangeven (eenrichtingsverkeer) looprichtingen

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Reinig je handen voor en na het spelen. Er staat een desinfectiepaal bij de toegangspoort van het park
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze (dit geldt niet voor trainingen en officiële wedstrijden)
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen, wedstrijden en vrij spelen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden
 • Ga niet tijdens het tennissen op de bankjes zitten
 • Geef geen handen of high fives. Vermijd elke vorm van fysiek contact
 • Wissel van baanhelft met de klok mee
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van de scoreborden op de baan
 • Diegene die als laatste het park verlaten doet de baanverlichting uit en sluit de deur van het Pafiljoen en het toegangshek. Deze kunnen altijd worden geopend door het gebruik van de ledenpas

Richtlijnen voor het Tossen

 • Op woensdagavond van 19:15 tot 21:15 uur zijn de banen 1, 2, 6 en 7 gereserveerd voor het tossen
 • Deelnemers kunnen zich aanmelden (uiterlijk voor dinsdagavond 18:00 uur voorafgaand aan de toss) voor het tossen via de WhatsApp groep
 • Opgeven voor deze WhatsApp groep kan bij Paul Schollaardt (toss master) via 06- 52341699 of per mail via info@tvpaf.nl
 • Zonder aanmelding kan je ook deelnemen aan de toss, maar leden die zich hebben aangemeld krijgen voorrang in het geval er meer dan 16 deelnemers zijn per ronde
 • Op andere momenten (overdag en in het weekend) mag je ook tossen. Leden zijn dan zelfverantwoordelijk voor het eventueel reserveren van banen 

Richtlijnen voor het Pafiljoen (Clubhuis) en terras

 • Het Pafiljoen en terras zijn standaard geopend van 19:00 tot 23:00 uur op maandag t/m vrijdag en op zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur
 • Door-de-weeks is het Pafiljoen en terras (overdag) ook open als Gerrit van Keulen aanwezig is. Leden moeten dan wel zelf na gebruik hun tafels en stoelen reinigen
 • Leden mogen in overleg een bardienst overnemen mits zij het protocol en instructies voor bardienstmedewerkers opvolgen
 • Leden hebben altijd voorrang om op het terras plaats te nemen boven andere bezoekers
 • Er zijn alleen zitplaatsen, staan is niet toegestaan
 • Iedereen die een baan heeft gereserveerd heeft aansluitend automatisch een tafel in het Pafiljoen gereserveerd, waarbij het tafelnummer is gekoppeld aan de baan waarop is gespeeld. Speel je op baan 1, dan heb je tafel 1. In het geval je een dubbel hebt gespeeld mogen 2 spelers plaatsnemen aan tafel 1 en 2 spelers aan tafel 1B
 • De tijd dat je gebruik kunt maken van de tafel is gelijk aan de tijd van de baanreservering. Zijn er geen opvolgers dan mag je blijven zitten tot sluiting van het Pafiljoen
 • Tafels die niet langer gebruikt worden of niet zijn ‘gereserveerd’ mogen worden gebruikt door andere leden en gasten
 • De automatische reservering in het Pafiljoen geldt niet voor leden die een training hebben gevolgd. Dit i.v.m. de beperkte mogelijkheden qua zitplaatsen in het Pafiljoen om zo de 1,5 meter maatregel te handhaven
 • De bardienstmedewerkers kunnen aan de hand van de baanreserveringen (via de website) zien wie waar wanneer speelt en weten zo wie (automatisch) welke tafel heeft gereserveerd en welke nog beschikbaar zijn voor overige leden en gasten
 • Reinig je handen voor binnenkomst en bij vertrek. Er staat een desinfectiepaal bij de ingang van het terras
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de bardienstmedewerkers. Maar:
  • aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
  • aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
 • Bestellen (maximaal 1 persoon per tafel), betalen (uitsluitend met pin!) en afname kan alleen op het aangewezen vaste punt. Volg altijd de looproute en instructies via de aangebrachte markeringen (inclusief 1,5 meter vlakken voor de eventuele wachtrij)
 • Tafels en stoelen worden gereinigd als mensen het Pafiljoen hebben verlaten en voordat anderen er plaatsnemen
 • Bardienstmedewerkers hanteren deze huisregels en zien erop toe dat de regels worden nageleefd. Zij mogen leden aanspreken bij het niet naleven van de regels. Wanneer men de regels niet wil opvolgen en/of weigert te vertrekken kunnen zij hier melding van maken bij het bestuur en boa’s of andere handhavers inschakelen
 • De vuile vaat kan na consumptie worden weggezet op een vaste plek. Hier staan lege frisdrank- en bierkratten, waarin mensen hun eigen flesjes kunnen terugzetten. Op deze manier wordt overmatig contact met vaat vermeden
 • De keuken blijft vooralsnog gesloten en uitsluitend het ‘natte’ gedeelte is open. Wel is het mogelijk om eten te bestellen via onze sponsor het Eethuys. Zij komen het leveren op de club. Hiervoor kunt u gebruik maken van het scannen van de QR code
 • Contactoppervlakken en aanraakpunten worden elk uur door de bardienstmedewerker(s) schoongemaakt en bij sluiting van het Pafiljoen
 • Bardienstmedewerkers maken voor en tijdens hun dienst (minimaal 1 x p/uur) hun handen schoon en dragen handschoenen. Handschoenen worden elk uur vervangen door schone ongebruikte handschoenen
 • Het Pafiljoen, inclusief vloer, vaatwasser, afvalbakken, spoelbakken, sanitair, etc. wordt dagelijks schoongemaakt door vaste schoonmakers
 • Koelingen, magazijn, schappen/stellingen etc. worden maandelijks schoongemaakt door vaste schoonmakers

Als iedereen zich goed aan bovenstaande houdt hopen wij dat situatie onder controle is en blijft. Daarmee hopen wij meer vervolgstappen te kunnen gaan zetten om zo steeds meer terug te gaan naar wat wij ‘normaal’ vinden op ons tennispark. Dit is vooralsnog met een strikt 1,5 meterbeleid. Wij rekenen op een ieders medewerking. Alleen samen kunnen wij dit voor elkaar krijgen en zo ondanks de beperkingen weer genieten op onze club.

Downloads:

Corona Info Overzicht