Uitgangspunten PAF Corona Protocol

Wij krijgen vragen die ons als bestuur duidelijk maken dat nog niet iedereen ons Corona Protocol heeft gelezen. De meeste antwoorden staan in ons protocol (fase 2B).

Ook krijgen wij diverse suggesties van leden. Wij zijn blij dat jullie meedenken. Toch kunnen suggesties soms in strijd zijn met de uitgangspunten en gedachten achter ons protocol

In dit (nieuws)bericht lichten wij de uitgangspunten van ons protocol graag verder toe. Hiermee hopen wij dat iedereen de achterliggende keuzes beter begrijpt en weet hoe wij hier verder mee om wensen te gaan.

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en ons protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

Op onze website vind je onder "Leden info / Hoe kan ik….?" het volgende:

Bij het Corona Protocol van onze vereniging hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • De gezondheid van onze leden en het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus staat voorop. Daarom hanteren wij bij de speeltijd voor de banen verschillende starttijden, zodat er geen piek is van leden die op hetzelfde moment het park willen betreden en verlaten.
  • Mocht in, een uiterst negatief geval, er toch iemand besmet zijn met COVID-19 en gespeeld hebben op ons park, zijn wij door het automatische reserveringssysteem sneller in staat om andere (relevante) leden te (laten) waarschuwen.
  • Wij doen alles stapsgewijs en zorgvuldig. Dit heeft voorrang boven het snel invoeren van maatregelen. Dit stelt ons in staat om de maatregelingen zo goed en duurzaam mogelijk te implementeren. Bovendien draagt het bij aan de aanpassing aan de noodzakelijke maatregelingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld eerst gekozen voor het starten van de trainingen (uitsluitend op de banen 8, 9 en 10) voor de leden en daarna voor het vrijspelen (uitsluitend op de banen 1 t/m 7).
  • Vooruitkijken naar mogelijke vervolgstappen heeft ook onze directe aandacht, om deze zo vroeg mogelijk mee te nemen in ons protocol. Op deze wijze kunnen we snel opschalen zonder veel wijzigingen door te hoeven voeren. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van het huidige verplichte digitale systeem voor het reserveren van banen. Dit betekent dat leden (vanaf maandag 25 mei 2020) een baan kunnen reserveren om te dubbelen.
  • Wij proberen zo veel als mogelijk iedereen even vaak de gelegenheid te geven om te tennissen. 
  • De reden waarom je in het weekend (vrijdag t/m zondag) 2x 1 uur (kan ook achter elkaar) een baan kan reserveren is om pieken door de week ’s avonds (maandag t/m donderdag) te voorkomen.
  • Wij evalueren regelmatig onze maatregelingen om de impact te meten en zaken te verbeteren met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten.

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich netjes aan het protocol houdt. Dat we elkaar vriendelijk aanspreken en elkaar erop wijzen in geval dit onbedoeld niet gebeurt. Niet alleen voor de veiligheid voor jezelf maar ook voor anderen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we kunnen blijven spelen en op deze manier zo snel mogelijk de volgende fases kunnen ingaan!

Veel tennisplezier en vooral …….. blijf gezond!

Het bestuur

 

 

Nieuws overzicht