Verdere (tijdelijke) aanpassing vrijwilligersbeleid PAF

Op 18 september jl. hebben wij gecommuniceerd dat wij ons vrijwilligersbeleid tijdelijk moesten aanpassen. Dit omdat de Tennisschool de komende winterperiode het Pafiljoen niet zal huren door het niet meer hebben van de blaashal. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal reacties van leden ontvangen. Dit en voortschrijdend inzicht hebben op 17 oktober geleid tot een heroverweging waarbij wij o.a. ook hebben gekeken naar het beleid bij andere tennisverenigingen in Zwolle. Op basis daarvan hebben we besloten een aantal wijzigingen door te voeren wat betreft Dagleden en de hoogte van de afkoopsom. 

Het beleid voor de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 ziet er nu als volgt uit:

 • Het aantal door een lid te verrichten verenigingsdiensten blijft, zoals eerder besloten, 2 diensten van 4 uur.
 • De afkoopsom wordt verlaagd van €40,- naar €30,- per verenigingsdienst ofwel €60,- voor 2 verenigingsdiensten. Dit is in lijn met andere tennisverenigingen in Zwolle.
 • Dagleden worden ook vrijgesteld voor een verenigingsdienst. Zij dienen overdag onderling zelf de bardiensten te regelen. Eigenlijk net zoals in de zomerperiode, waarbij een aantal Dagleden geautoriseerd is voor het openen van de sleutelkluis voor toegang tot het clubhuis. Overigens zijn er momenteel 70 Dagleden, waarvan er op basis van leeftijd (70 jaar en ouder) al 40 zijn vrijgesteld.
 • Vrijgesteld van verenigingsdiensten zijn dan:
  - Bestuurs- en Commissieleden die aan het begin van elk verenigingsjaar bekend zijn
  - Dagleden
  - Jeugdleden
  - Leden die 70 jaar of ouder zijn
 • Verenigingsdiensten bestaan met name uit bardiensten, schoonmaakdiensten en parkdiensten.
 • In de winterperiode zullen alleen bardiensten worden gedraaid op maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 23:00 uur met uitzondering van competitiedagen en evenementen.

In de zomerperiode zijn meer bardiensten nodig dan in de winterperiode. Hierdoor kan het zijn dat leden zich niet meer in kunnen schrijven voor de periode tot 1 april 2019. Zij zullen dan 2 diensten moeten draaien in de zomerperiode. Wie het eerst komt, wie het eerst maait gaat hier wel op. Hoe eerder je inschrijft hoe meer keuze je hebt om de diensten te draaien op een gewenst moment. Overigens beperkt het draaien van verenigingsdiensten zich niet tot alleen maar bardiensten. Het is ook mogelijk om je op te geven voor schoonmaakdiensten en parkdiensten.

Men kan zich inschrijven voor een bardienst via het AllUnited systeem. Om toegang te krijgen tot het rooster en je in te schrijven dien je hier in te loggen. Leden die zich vóór 31 oktober a.s. niet hebben ingeschreven (of niet hebben doorgegeven via bardienst@tvpaf.nl dat zij hun dienst(en) willen afkopen dan wel op een andere beschikbare wijze hun dienst willen vervullen) zullen automatisch worden ingeroosterd door de clubhuiscommissie. Tenzij de gehele winterperiode al vol is geboekt. In dat geval kan men 2 diensten draaien in de zomerperiode. De verwachting is dat de inschrijvingen hiervoor begin januari mogelijk zijn.

Het bestuur hoopt volgend jaar weer een definitieve oplossing te hebben voor een indoor-tennis mogelijkheid op ons eigen park. Daarna kunnen en zullen wij het vrijwilligersbeleid op de nieuwe situatie afstemmen. Een en ander zullen wij aan de leden voorleggen in de algemene ledenvergadering in maart 2019.

 

Nieuws overzicht