Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie.
De opzegging dient uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen. Bij opzegging na deze datum is contributie voor het gehele
volgende jaar verschuldigd. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt een bevestiging door de ledenadministratie verstuurd. Deze dient tevens dient als
bewijs van opzegging. Rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap blijven van kracht tot het einde van het contributiejaar (speelrecht blijft van
toepassing, clubhuis- of andere diensten dienen uitgevoerd te worden enz.)

Opzeggen van de training bij de tennisschool staat los van het lidmaatschap van TV PAF.

Adres
Tennisvereniging PAF
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 1554
8001 BN Zwolle
ledenadministratie@tvpaf.nl