Sponsorcommissie

Deze is verantwoordelijk voor het voeren van een actief wervingsbeleid t.a.v. nieuwe sponsoren voor winddoekreclame, toernooien (inclusief afstemmingen toernooicommissies) en andere reclame-uitingen. De sponsorcommissie organiseert jaarlijks een sponsorevent voor zilveren, gouden, platina en diamant sponsoren. Tevens voert de sponsorcommissie een registratie van sponsorcontracten inclusief een jaarlijks overzicht aan bestuur en zorgt het met hulp van de penningmeester voor tijdige facturering naar onze sponsors. De sponsorcommissie adviseert het bestuur over het te voeren sponsorbeleid en voert het door het bestuur goedgekeurde beleid vervolgens uit. De sponsorcommissie legt verantwoording af aan het bestuur via het bestuurslid Commerciële Zaken.