Bardienst Opgeven

Wij maken gebruik van de digitale manier van inschrijven voor je bardienst via het All United systeem. 

Inloggen
Om toegang te krijgen tot het rooster en je in te schrijven dien je in te loggen in het AllUnited systeem.
Klik hier om in te loggen. Heb je nog niet eerder ingelogd op AllUnited. Vul dan bij gebruikersnaam je bondsnummer in en klik vervolgens op Nieuw wachtwoord aanvragen. Vervolgens ontvang je op je gekoppelde e-mailadres een nieuw wachtwoord.
 
Een lid dient in een periode van 12 maanden twee verenigingsdiensten (bardiensten) te verrichten. Het inschrijven van de eerste dienst is in eerste instantie alleen mogelijk voor de periode 1 april tot 1 oktober. Wanneer het rooster vol zit dan wordt het mogelijk je in te schrijven voor de volgende periode, dus zowel voor de  eerste als tweede dienst. 

Afkopen diensten
Voor de vereniging is een goede bezetting van de bardiensten erg belangrijk. Lukt het jou toch niet om een of beide diensten te verrichten dan is er de mogelijkheid om je dienst af te kopen voor € 30 per dienst. Dit bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven.
 
Mail naar bardienst@tvpaf.nl met daarin je naam en de vermelding dat jij je bardienst(en) wilt afkopen. 
 
Vrijstelling
Vrijgesteld voor het vervullen van (bar)diensten zijn: ereleden, leden van verdienste, bestuurs- en commissieleden, dagleden (dienen overdag onderling zelf bardiensten te regelen in overleg met clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl), jeugdleden (tot 18 jaar),  leden vanaf 18 jaar tot en met 21 jaar, leden die in het betreffende verenigingsjaar 70 jaar zijn of worden en die leden die volgens het bestuur op grond van bijzondere activiteiten vrijgesteld worden.