LESREGLEMENT TENNISSCHOOL LUC VAN KEULEN

LESREGLEMENT TENNISSCHOOL LUC VAN KEULEN ZOMER 2024

 • Je bent verplicht om met ingang van de lessen lid te zijn of te worden van TV PAF. Ben je nog geen lid, dan dien je je in te schrijven als lid (https://www.tvpaf.nl/lidmaatschap/lid-worden/)
  Ben je een nieuw lid, dan heb je 9 weken de tijd om te bepalen of je tennissen leuk vindt en wilt blijven tennissen. Mocht dat niet het geval zijn, dan dien je vóór 1 juli (of vóór 1 oktober na aanvang 2e deel zomertrainingen) schriftelijk of via e-mail aan de ledenadministratie door te geven dat je je wilt laten uitschrijven als lid. Er is dan geen contributie verschuldigd. Wanneer de ledenadministratie vóór 1 juli (of 1 oktober) geen verzoek voor uitschrijving heeft ontvangen, dan wordt het lidmaatschap definitief en wordt de contributie geïncasseerd vanaf de eerste tennisles.
 • Een lesuur duurt officieel 60 minuten inclusief 10 minuten wisseltijd en warming up (tenniskids 45 min)
 • Ongeveer een week voor aanvang van de lessen ontvangt u per mail bericht op welke dag en tijdstip u bent ingedeeld. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
 • Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dit tijdig per sms / app door te geven. De cursist heeft geen recht op inhaallessen bij eigen afwezigheid, terwijl er wel les wordt gegeven. Wanneer de cursist van tevoren een duidelijke reden van afwezigheid kan geven, dan zal in overleg bekeken worden of er mogelijkheden zijn om de les in het lopende zomerseizoen in te halen. Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien u zich voor privéles heeft opgegeven en u bent verhinderd dan wordt deze les altijd ingehaald.
 • De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden.
 • Bij het uitvallen van de training wordt er als volgt ingehaald: bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de 1e les voor rekening van de leerling, de 2e voor rekening van de tennisschool, de derde weer voor rekening van de leerling, de vierde weer voor rekening van de tennisschool enz.
 • Het zomerseizoen loopt van 25 maart tot en met 27 september 2024. Er wordt geen tennisles gegeven tijdens de meivakantie, bevrijdingsdag, Pasen, Pinksteren en gedurende 3 weken zomervakantie.
 • In geval van blessures, zwangerschap en ziekte vindt geen restitutie van lesgeld plaats. U wordt in de gelegenheid gesteld om het aantal gemiste lessen op een later tijdstip in te halen.
 • In geval van verhuizing kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Betaling van de lesgelden vindt plaats via automatische incasso. U kunt aangeven of het lesgeld in 1 of 2 termijnen kan worden afgeschreven.
 • Bij betaling in 2 termijnen zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Tennisschool Luc van Keulen is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.

 

V.O.F. Tennisschool Luc van Keulen

januari 2024