Najaarscompetitie

De animo om in het najaar competitie te spelen is groot. Daarbij zien we met name een behoorlijke toename van het aantal teams op de vrijdagavond. Daar zijn we eerlijk gezegd best een beetje door overvallen, overigens geldt dat voor veel Zwolse tennisclubs. Momenteel zijn we aan het puzzelen hoe we alle teams een plek kunnen geven om te spelen, daarbij kijken we naar afstemming met de Tennisschool en het huren van banen op andere accommodaties. Daar wordt momenteel aan gewerkt en zodra er meer bekend is worden de teams daar via de competitiecommissie over geïnformeerd.  

Padelbanen

Zoals in oktober vorig jaar tijdens de ALV afgesproken is een werkgroep de mogelijkheden gaan onderzoeken voor de aanleg van padelbanen op of in de buurt van ons tennispark. Onlangs heeft de werkgroep aan het bestuur gerapporteerd. Op basis van deze rapportage heeft het bestuur helaas moeten constateren dat op ons eigen park er geen ruimte is voor padelbanen en ook in de onmiddellijke omgeving van ons park is die vooralsnog niet te vinden, zonder op het terrein van andere verenigingen te komen. Wel is Stichting Sportpark Marslanden in overleg met de gemeente Zwolle (eigenaar van het hele sportpark) momenteel aan het kijken naar een benodigde revitalisering en modernisering van het hele park. Een eerste tussenrapportage wordt in augustus verwacht. Als bestuur hebben besloten om deze rapportage af te wachten en dan te bezien of er in dat kader zich mogelijkheden voordoen. Jammer genoeg dus, ondanks de grote belangstelling onder onze leden, nog geen zicht op de aanleg van padelbanen. Maar, zoals gezegd, wij blijven alert op de toekomstige ontwikkelingen op ons sportpark en blijven kijken of het in de nabije toekomst toch mogelijk is om padelbanen aan te leggen.

Oekraïners

Om een steentje bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben alle verenigingen op Sportpark Marslanden aangeboden te willen helpen bij het organiseren van dagbesteding voor deze mensen. Hun huisvesting is vaak minimaal, een deel van hen heeft werk gevonden of gaat naar school maar de meesten vervelen zich overdag.

Uit een eerste peiling blijkt dat de meeste belangstelling uit gaat naar tennis, beachvolleybal en voetbal. Met de begeleiding van de opvang is afgesproken dat we starten met een proefperiode van 6 weken. In die weken willen we als PAF op de maandagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00- 16.00 uur drie banen beschikbaar stellen. Tevens zorgen we voor rackets en ballen.

Lees meer

Renovatie clubgebouw

Het is jullie wellicht opgevallen, er wordt druk geklust in ons clubhuis. De nieuwe vloer ligt er in, de keuken en het meubilair volgen later deze week. Dus nog enkele dagen alleen tennissen op het park, daarna kan er weer een drankje gedronken worden na afloop van het tennissen. De renovatie vordert gestaag en zal nagenoeg klaar zijn bij de PAF (Jeugd) Open, welke voor aanstaand weekend gepland staat, het clubhuis is dan ook weer geopend vanaf zaterdag 2 juli. Waarschijnlijk moeten we het dan nog doen met tijdelijke tafelbladen omdat de nieuwe bladen er nog niet zijn en komen de lampen op een later moment. Ook het schilderwerk moet nog gebeuren, dat zal na de zomervakantie plaatsvinden. Voor de rest ziet het grootste deel van ons clubhuis er dan weer mooi uit voor de komende jaren.

 

Beschikbaarheid banen i.v.m. PAF Open

Van Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli vanaf 18.00 uur en zaterdag 9 juli en zondag 10 juli vanaf 9.00 uur zijn de tennisbanen niet beschikbaar om vrij te tennissen i.v.m. PAF Open 

Zomerchallenge

TV PAF biedt een Zomer Challenge aan om niet-leden kennis te laten maken met de tennissport in de periode van juli tot en met september 2022. De kosten bedragen voor de jeugd (t/m 17 jaar) € 20 en voor senioren € 40.

Dus wil je in de periode juli tot en met september 2022 tennissen bij TV PAF, vul dan hier het Inschrijfformulier. (Alleen Zomer Challenge aanvinken i.p.v. Tennis) .    

In overleg met Tennisschool Luc van Keulen kunnen er eventueel introductielessen worden gevolgd.

Wanneer je daarna lid wordt dan geldt er vanaf 1 oktober naar rato contributie of wel 30% van de jaarcontributie. Nieuwe leden die deel hebben genomen aan de Zomer Challenge zijn geen inschrijfgeld verschuldigd (jeugd € 12,50 en senioren € 20).

Najaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is bijna voorbij en dat betekent dat we ons al moeten richten op de najaarscompetitie. Graag attenderen wij jullie erop dat er nu niet 7 maar 5 speeldagen zullen zijn. Hierbij de link voor het officiële bericht van de KNLTB: https://www.centrecourt.nl/nieuws/2021/11/knltb-najaarscompetitie-2022-van-7-naar-5-speeldagen/

Lees meer

Toernooien

Tot slot nog even aandacht voor de toernooien deze zomer. De PAF Open zal plaatsvinden van maandag 4 juli t/m zondag 10 juli, jeugd-PAF Open van vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli.en het 35+ toernooi in het weekend van 2 september t/m 4 september en de  Inschrijven kan via MijnKNLTB (toernooi.nl).

Padel

 

Zoals eerder door de ALV besloten is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om enkele padelbanen aan te leggen op ons park. Inmiddels is bij nauwkeurige nameting gebleken dat het jammer genoeg niet mogelijk is om op ons eigen terrein padelbanen aan te leggen. Daarom is de werkgroep padel momenteel aan het kijken of er in de directe omgeving van ons park mogelijkheden zijn. Hiervoor is ook overleg nodig met andere verenigingen op het sportpark en met de gemeente. Ook dient bekeken te worden of en zo ja hoe dit past binnen de toekomstige ontwikkelingen op het hele sportpark. Zo makkelijk als het in eerste instantie leek, is het dus niet. We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

Oekraïne

Bij alle verenigingen op sportpark Marslanden wordt momenteel geïnventariseerd of zij iets kunnen doen voor Oekraïense vluchtelingen, die in Zwolle worden opgevangen. Ook bij PAF kunnen we kijken of we iets op tennisgebied kunnen aanbieden. Een en ander moet nog worden uitgewerkt in overleg met de Opvang Oekraïense Vluchtelingen Zwolle. In ieder geval zullen we hiervoor vrijwilligers nodig hebben. Heb je hiervoor belangstelling geef het dan aan via info@tvpaf.nl Zodra er meer bekend is hoe het er uit gaat zien, nemen we dan contact met je op. Vooruitlopend daarop: om Oekraïense vluchtelingen straks af en toe te kunnen laten tennissen zijn we op zoek naar rackets. Dus heb je nog een racket, die je niet meer gebruikt en kunt missen, graag even een berichtje via info@tvpaf.nl 

Stapelbare stoelen clubhuis

 

In de vernieuwde kantine zullen jullie de huidige tafels, wel met een nieuw bovenblad, terugzien. Er komen wel nieuwe stoelen. De oude stoelen kunnen gratis worden afgehaald, max 4 per persoon. Ophalen kan alleen op zaterdag 11 juni tussen 9.00 en 13.00 uur. Wel via de mail aanmelden (info@tvpaf.nl). Wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Verbouw clubhuis

Zoals tijdens de ALV van 14 april besproken zal deze zomer ons clubhuis een upgrade krijgen. Dat zal door de firma Thereca plaatsvinden en er wordt direct na de voorjaarscompetitie op 13 juni mee gestart. Daarna zullen er in de zomer nog wat andere werkzaamheden (o.a. schilderwerk) plaats vinden. Omdat ook de vloer zal worden vervangen, is het clubhuis een groot deel van de verbouwingsperiode niet te gebruiken. Daarom heeft het bestuur besloten dat het clubhuis gesloten zal zijn vanaf zaterdag 11 juni t/m vrijdag 1 juli. Dat geldt ook voor de kleedkamers en de toiletten (de vloer in het halletje wordt ook meegenomen). 

Lees meer

Slotavond voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie wordt in het weekend van 28 mei afgesloten voor de zaterdag- en zondagteams.We hebben een mooie competitie gezien waarbij veel spelers met plezier hun wedstrijden hebben gespeeld. Op zaterdag 28 mei is er daarom een feestelijke afsluiting, met een drankje en muzikale ondersteuning vanaf een uurtje 19.00. De vrijdagteams spelen nog wel twee weken daarna door, maar zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd voor deze slotavond. Kom gezellig langs in het clubhuis voor een drankje en wat mooie laatste competitiewedstrijden. 

Baanindeling competitiedagen

De baanindeling voor een competitiespeeldag wordt wekelijks naar de aanvoerders gestuurd in de aanvoerders-whatsapp-groep. De aanvoerders dragen zorg voor de verdere verspreiding (in hun team) van de baanindeling. 

 

 

 

Dringende oproep inschrijven bardiensten

Een dringende oproep van het bestuur. De opening van het seizoen is achter de rug en afgelopen weekend is de voorjaarscompetitie gestart. Fijn om veel mensen weer op ons sportpark te zien. Maar dat brengt ons meteen bij het volgende. Nog niet iedereen heeft zich opgegeven voor het draaien van een bardienst. En willen na afloop van een partijtje tennis nog wat drinken, dan zal dat wel moeten want anders betekent dat een gesloten clubhuis. Met name op de dagen dat er competitie wordt gespeeld zijn er nog wat lege plekken. Voor iedereen die competitie speelt is het niet fijn en naar bezoekende verenigingen toe kunnen we het als thuisvereniging niet maken dat het clubhuis gesloten is. Dus hierbij een dringende oproep om je op korte termijn in te schrijven voor een bardienst.

Inschrijven kan op de website Bardienst Opgeven · Tennisvereniging PAF Zwolle (tvpaf.nl)

 

Lees meer

In Memoriam Chris Jansen

We hebben het droevige bericht ontvangen dat ons gewaardeerde lid Chris Jansen is overleden.

Chris was sinds 2007 lid van PAF.
Naast het actieve tennissen en de vele lessen bij Luc, heeft Chris veel betekend voor onze club. Zo is hij jaren lid geweest van de Redactie/PR commissie en was hij beheerder van de website en de clubapp. Ook zorgde hij voor vele foto’s en video’s (met of zonder drone). En ook de geluids- en beeldregistratie bij de Algemene Ledenvergaderingen was bij hem in goede handen.

PAF is Chris hiervoor veel dank verschuldigd. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw Truus en de (klein)kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Chris.

Het Bestuur


Lees meer

Banen weer bespeelbaar

De banen zijn weer bespeelbaar.

Vanavond start de voorjaarscompetitie!

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 14 april vindt de algemene ledenvereniging plaats in ons clubhuis. Op de agenda staan in ieder geval het Jaarverslag 2021 / Begroting 2022, de verklaring van de Kascommissie en de stand van zaken Masterplan. We beginnen om 20.00 uur.  De agenda en de bijbehorende stukken zijn 2 vanaf begin april in te zien op de website. 

Genoeg nieuws weer, veel tennisplezier op de baan!

Nieuwe ledenpassen

Binnenkort wordt een nieuw systeem geïnstalleerd voor toegang tot het park en clubhuis. Hiervoor is de nieuwe ledenpas nodig. Er waren 4 pasjesdagen gepland in het clubhuis om de nieuwe ledenpas op te halen. Helaas zijn door leveringsproblemen de ledenpassen hiervoor te laat ontvangen. Daarom verstrekken we je nu de nieuwe ledenpas per post, zodra deze binnen zijn.

Contributie 2022

Eind maart, begin april zal de contributie 2022 worden gefactureerd en geïncasseerd. Een contributie die net zoals in 2020 en 2021 niet is verhoogd. Mocht je huisadres, mailadres of bankrekeningnummer zijn gewijzigd, pas dit dan direct aan via de website door in te loggen. Daar kun je je eigen gegevens zien en aanpassen. Dat geldt ook voor de pasfoto.

Dat bespaart de penningmeester en ledenadministrateur veel extra werk.  

En wellicht ten overvloede, zoals in het reglement lidmaatschap is vermeld, is voor geheel 2022 contributie verschuldigd wanneer je het lidmaatschap niet vóór 1 januari 2022 hebt opgezegd.

 

Zondag 3 april: opening van het nieuwe seizoen

 

Door de coronamaatregelen is er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Om elkaar nu nog een gelukkig nieuwjaar te wensen dat lijkt niet meer op zijn plaats. Maar met elkaar stil te staan bij de start van het nieuwe seizoen dat lijkt ons wel goed.

 

 

Lees meer

Van de Voorzitter

Prachtig tennisweer, geen coronamaatregelen meer en de voorjaarscompetitie staat voor de deur.

Wat wil je nog meer? 

Hieronder een aantal belangrijke zaken voor de komende tijd, dus lees vooral even verder.

Pasjesuitgifte

Alle pasjesdagen zondag 20 maart, woensdag 23 maart en zondag 27 maart komen helaas te vervallen.

De nieuwe ledenpassen zullen niet op tijd binnen komen van de leveranciers.

Als de passen zijn ontvangen worden deze per post naar de leden gestuurd.

.

 

Pasjesuitgifte Dinsdag 15 maart!!!

Aanstaande dinsdag 15 maart stond de eerste pasjesuitgifte gepland, deze kan helaas niet doorgaan vanwege nog niet geleverde ledenpasjes. Het is dus niet mogelijk jouw persoonlijke ledenpas aanstaande dinsdag 15 maart op te halen. Eerst volgende pasjesuitgifte zondag 20 maar 12.00 uur.

DUBBEL-TOERNOOI

DUBBEL-TOERNOOI
voor alle PAF-leden

Zondag 3 APRIL

Aanmelden vóór 29 maart:

met aansluitend de “nieuwjaarsreceptie” van tv PAF in het Pafiljoen!