Corona Protocol PAF - versie 15 december 2020

Voor iedereen geldt: 

  • Gezond verstand gebruiken staat voorop
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C) en/of plotseling verlies van reuk of smaak
  • Heb je deze klachten, blijf dan thuis en laat je testen
  • Blijf ook thuis als iemand uit jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft
  • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (ook tijdens het sporten)
  • Vermijd drukte
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie
  • Schud geen handen en geef geen high fives

Het Corona Protocol van tennisvereniging PAF is in lijn met:

  • Het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF. De laatste versie van dit protocol is hier te vinden
  • De aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen. De laatste versie van deze richtlijnen is hier te vinden 

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van PAF via de Website, ClubApp en Nieuwsbrief. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen! 

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, individuele boetes van €400,- en / of €4.000,- voor PAF en / of (directe) sluiting van het park.

Lees meer

Uitgangspunten PAF Corona Protocol

Wij krijgen vragen die ons als bestuur duidelijk maken dat nog niet iedereen ons Corona Protocol heeft gelezen. De meeste antwoorden staan in ons protocol (fase 2B).

Ook krijgen wij diverse suggesties van leden. Wij zijn blij dat jullie meedenken. Toch kunnen suggesties soms in strijd zijn met de uitgangspunten en gedachten achter ons protocol

In dit (nieuws)bericht lichten wij de uitgangspunten van ons protocol graag verder toe. Hiermee hopen wij dat iedereen de achterliggende keuzes beter begrijpt en weet hoe wij hier verder mee om wensen te gaan.

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en ons protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

Lees meer