Renovatie clubgebouw

Het is jullie wellicht opgevallen, er wordt druk geklust in ons clubhuis. De nieuwe vloer ligt er in, de keuken en het meubilair volgen later deze week. Dus nog enkele dagen alleen tennissen op het park, daarna kan er weer een drankje gedronken worden na afloop van het tennissen. De renovatie vordert gestaag en zal nagenoeg klaar zijn bij de PAF (Jeugd) Open, welke voor aanstaand weekend gepland staat, het clubhuis is dan ook weer geopend vanaf zaterdag 2 juli. Waarschijnlijk moeten we het dan nog doen met tijdelijke tafelbladen omdat de nieuwe bladen er nog niet zijn en komen de lampen op een later moment. Ook het schilderwerk moet nog gebeuren, dat zal na de zomervakantie plaatsvinden. Voor de rest ziet het grootste deel van ons clubhuis er dan weer mooi uit voor de komende jaren.

 

Najaarscompetitie

De animo om in het najaar competitie te spelen is groot. Daarbij zien we met name een behoorlijke toename van het aantal teams op de vrijdagavond. Daar zijn we eerlijk gezegd best een beetje door overvallen, overigens geldt dat voor veel Zwolse tennisclubs. Momenteel zijn we aan het puzzelen hoe we alle teams een plek kunnen geven om te spelen, daarbij kijken we naar afstemming met de Tennisschool en het huren van banen op andere accommodaties. Daar wordt momenteel aan gewerkt en zodra er meer bekend is worden de teams daar via de competitiecommissie over geïnformeerd.  

Oekraïners

Om een steentje bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben alle verenigingen op Sportpark Marslanden aangeboden te willen helpen bij het organiseren van dagbesteding voor deze mensen. Hun huisvesting is vaak minimaal, een deel van hen heeft werk gevonden of gaat naar school maar de meesten vervelen zich overdag.

Uit een eerste peiling blijkt dat de meeste belangstelling uit gaat naar tennis, beachvolleybal en voetbal. Met de begeleiding van de opvang is afgesproken dat we starten met een proefperiode van 6 weken. In die weken willen we als PAF op de maandagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00- 16.00 uur drie banen beschikbaar stellen. Tevens zorgen we voor rackets en ballen.

Lees meer

Padelbanen

Zoals in oktober vorig jaar tijdens de ALV afgesproken is een werkgroep de mogelijkheden gaan onderzoeken voor de aanleg van padelbanen op of in de buurt van ons tennispark. Onlangs heeft de werkgroep aan het bestuur gerapporteerd. Op basis van deze rapportage heeft het bestuur helaas moeten constateren dat op ons eigen park er geen ruimte is voor padelbanen en ook in de onmiddellijke omgeving van ons park is die vooralsnog niet te vinden, zonder op het terrein van andere verenigingen te komen. Wel is Stichting Sportpark Marslanden in overleg met de gemeente Zwolle (eigenaar van het hele sportpark) momenteel aan het kijken naar een benodigde revitalisering en modernisering van het hele park. Een eerste tussenrapportage wordt in augustus verwacht. Als bestuur hebben besloten om deze rapportage af te wachten en dan te bezien of er in dat kader zich mogelijkheden voordoen. Jammer genoeg dus, ondanks de grote belangstelling onder onze leden, nog geen zicht op de aanleg van padelbanen. Maar, zoals gezegd, wij blijven alert op de toekomstige ontwikkelingen op ons sportpark en blijven kijken of het in de nabije toekomst toch mogelijk is om padelbanen aan te leggen.

Beschikbaarheid banen i.v.m. PAF Open

Van Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli vanaf 18.00 uur en zaterdag 9 juli en zondag 10 juli vanaf 9.00 uur zijn de tennisbanen niet beschikbaar om vrij te tennissen i.v.m. PAF Open 

Reuvers Sport PAF 35+ dubbeltoernooi 2022

Tennisvereniging PAF organiseert in september het PAF 35+ open dubbeltoernooi

Wanneer: van 2 t/m 4 september.

In dit weekend kan er niet vrij getennist worden.
Inschrijven: via www.toernooi.nl in de onderdelen 5 t/m 8.
Inschrijfgeld bedraagt 12 euro per persoon.

Informatie: deelnemers dienen in het jaar 2022 35 jaar te zijn of in 2022 die leeftijd te
bereiken. Inschrijven kan maximaal voor 2 onderdelen.

De inschrijving sluit op 27 augustus 23:59.

Vragen: heb je vragen over het toernooi mail ze naar 35+toernooi@tvpaf.nl.

 

Zomerchallenge

TV PAF biedt een Zomer Challenge aan om niet-leden kennis te laten maken met de tennissport in de periode van juli tot en met september 2022. De kosten bedragen voor de jeugd (t/m 17 jaar) € 20 en voor senioren € 40.

Dus wil je in de periode juli tot en met september 2022 tennissen bij TV PAF, vul dan hier het Inschrijfformulier. (Alleen Zomer Challenge aanvinken i.p.v. Tennis) .    

In overleg met Tennisschool Luc van Keulen kunnen er eventueel introductielessen worden gevolgd.

Wanneer je daarna lid wordt dan geldt er vanaf 1 oktober naar rato contributie of wel 30% van de jaarcontributie. Nieuwe leden die deel hebben genomen aan de Zomer Challenge zijn geen inschrijfgeld verschuldigd (jeugd € 12,50 en senioren € 20).

Dringende oproep inschrijven bardiensten

Een dringende oproep van het bestuur. De opening van het seizoen is achter de rug en afgelopen weekend is de voorjaarscompetitie gestart. Fijn om veel mensen weer op ons sportpark te zien. Maar dat brengt ons meteen bij het volgende. Nog niet iedereen heeft zich opgegeven voor het draaien van een bardienst. En willen na afloop van een partijtje tennis nog wat drinken, dan zal dat wel moeten want anders betekent dat een gesloten clubhuis. Met name op de dagen dat er competitie wordt gespeeld zijn er nog wat lege plekken. Voor iedereen die competitie speelt is het niet fijn en naar bezoekende verenigingen toe kunnen we het als thuisvereniging niet maken dat het clubhuis gesloten is. Dus hierbij een dringende oproep om je op korte termijn in te schrijven voor een bardienst.

Inschrijven kan op de website Bardienst Opgeven · Tennisvereniging PAF Zwolle (tvpaf.nl)

 

Lees meer

INSCHRIJVEN TENNISLESSEN ZOMER 2022

INSCHRIJVEN TENNISLESSEN ZOMER 2022

 

Je kan je weer opgeven voor de zomertraining. Voor vragen of informatie over de trainingen kan je contact opnemen

met Luc van Keulen 06-12865334 of Ellen Klappe 06-52317197

of via de mail: tennisschool.lucvankeulen@home.nl

 

Sluitingsdatum 7 maart!

 

Hieronder kan je het inschrijfformulier downloaden.

Lees meer