Baanreglement

Algemeen (spelregels)
Bij elke sport horen spelregels. Behalve de regels van het tennisspel zijn er ook afspraken nodig voor een soepel verloop van het tennissen op de 10 tennisbanen. Om dit in goede banen te leiden wordt gebruik gemaakt van een baanreserveringsschema en voor de leden een afhangsysteem.

 

Baanonderhoud en -verzorging
De park- en beheercommissie is belast met het beheer en het onderhoud van het tennispark. Hieronder vallen de banen, de tuin, de lichtinstallatie, de speeltuin, de opstallen (clubhuis en opslag) en de omheining. Dit wordt zoveel als mogelijk gedaan door vrijwilligers en vindt voornamelijk ’s morgens plaats. 

Om de banen in goede staat te houden, wordt van de gebruikers het volgende verwacht:

 • rommel opruimen,
 • gebruik tennisschoeisel dat geschikt is voor kunstgras,
 • geen gebruik van kauwgom op de banen want dat is funest voor kunstgras,
 • het gebruik maken van de uitgangen in de omheining wanneer een bal over het hek is gegaan.

Tennisschoeisel
Zoals bij het baanonderhoud en -verzorging is vermeld, dien je tennisschoenen aan te hebben die geschikt zijn voor kunstgras. Niet alleen om de banen in goede staat te houden, maar ook om  blessures te voorkomen. Schoenen die geschikt zijn voor kunstgras hebben een klein profiel in de zool. Wil je meer weten over tennisschoenen laat je dan adviseren in een sportzaak die gespecialiseerd is in tennis. 

Elektronische toegang tot het park
Wanneer er geen clubhuisdiensten zijn en niemand aan het tennissen is, krijg je toegang tot het park door de toegangspoort met je KNLTB pasje te openen en open te zetten met de haak. Dit geldt ook voor de hal van het clubhuis (kleedkamers, toiletten, afhangsysteem en bediening lichtinstallatie.) Wanneer je als laatste het park verlaat, sluit je zowel de deur naar de hal als de toegangspoort door deze allebei achter je dicht te trekken. Zie verder de instructie werkwijze elektronische toegang tot het park.

Onbespeelbaarheid van de banen
Wanneer de banen onbespeelbaar zijn, dan zal de park- en beheercommissie de banen buiten gebruik stellen. Wanneer dat het geval is, wordt je hierover via de website geïnformeerd.

Afhangsysteem 
Voor het afhangen (reserveren) van banen gebruikt PAF het ‘elektronische scherm’ van All United in de hal van het clubhuis. Met je tennispasje van de KNLTB hang je een baan af waarop dan kan worden gespeeld. Met de pasjes van 2 of 3 leden kun je afhangen voor 30 minuten, met 4 pasjes 40 minuten. Je kunt geen baan afhangen met slechts één pasje. Je mag altijd maar een baan tegelijk afhangen en niet meerdere banen achter elkaar. De instructie voor het afhangsysteem hangt naast het scherm. 

Via het baanreserveringssysteem worden de banen namens het bestuur geblokkeerd voor o.a.:

 • competitie,
 • tennislessen door de tennisschool,
 • toernooien,
 • toss avonden.

Ook als het niet druk is op de banen dien je gebruik te maken van het afhangsysteem. Als je niet afhangt, mag een ander lid (die wel heeft afgehangen) jou van de baan halen. Leden die nog niet gespeeld hebben, krijgen altijd voorrang boven leden die al wel gespeeld hebben. Mocht de wachttijd langer dan een uur zijn, dan dient er gedubbeld te worden. Overigens geldt dat een PAF-lid alleen met een introducé mag tennissen als de bezetting (drukte) van de banen dit toelaat.

Introducés
De introductieregeling voor senioren (17+) beoogt een goed evenwicht te vinden tussen gastvrijheid als gezellige sportieve tennisvereniging en het bieden van optimale speelgelegenheid aan de PAF-leden. Daarom gelden de volgende spelregels:

 • Introducés kunnen alleen spelen samen met een lid van PAF.
 • Een introducé mag niet meer dan driemaal in het lopende jaar worden geïntroduceerd.
 • De introductie geldt voor één dag.
 • Introducés mogen alleen tennissen als de drukte op de banen dit toelaat.
 • PAF vraagt een vergoeding van € 3,00 per keer, te voldoen bij degene die bardienst heeft. Je krijgt dan een introductiepasje. Naam en adres van de introducé en speeldatum worden genoteerd in het introductieschrift achter de bar.
 • Alle regels zoals dit baanreglement, tenniskleding (conform voorschriften KNLTB) etc. gelden ook voor introducés.

Vrij spelen van jeugd (tot 17+) bij Zwolse tennisverenigingen
Doel:

 1. Jeugd van de Zwolse tennisverenigingen wordt de mogelijkheid geboden met vrienden en vriendinnen te tennissen.
 2. Jeugd van de Zwolse tennisverenigingen worden hiermee gestimuleerd meer (zoveel mogelijk) te gaan tennissen.
 3. Jeugd kennis laten maken met de tennissport.

Bij de invulling wordt geprobeerd om de regeling zo laagdrempelig mogelijk te houden en tevens recht te doen aan de verenigingsgedachte. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Juniorleden van de Zwolse tennisverenigingen kunnen met juniorleden van andere Zwolse tennisverenigingen tennissen bij de eigen vereniging.
 • Juniorleden van de Zwolse tennisverenigingen kunnen met vrienden en/of vriendinnen die niet lid zijn bij de KNLTB (in de junior-leeftijd) tennissen bij de eigen vereniging.
 • Aan het meenemen van jeugd introducees, genoemd in de punten 1 en 2, zijn geen kosten verbonden.
 • Per keer mogen juniorleden maximaal 3 introducees meenemen, spelend op 1 baan.
 • Junior ben je tot het kalenderjaar waarin je 18 wordt (richtlijn KNLTB).
 • De vrij spelen regeling geldt doordeweeks en in het weekend overdag tot 18 uur, met uitzondering van competitiedagen en tijdens stedelijke of verenigings-evenementen.
 • Er is geen limiet aan het aantal keren dat een jeugdlid een jeugd introducé mag meenemen (al dan niet leden van de KNLTB).