Padel

 

Zoals eerder door de ALV besloten is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om enkele padelbanen aan te leggen op ons park. Inmiddels is bij nauwkeurige nameting gebleken dat het jammer genoeg niet mogelijk is om op ons eigen terrein padelbanen aan te leggen. Daarom is de werkgroep padel momenteel aan het kijken of er in de directe omgeving van ons park mogelijkheden zijn. Hiervoor is ook overleg nodig met andere verenigingen op het sportpark en met de gemeente. Ook dient bekeken te worden of en zo ja hoe dit past binnen de toekomstige ontwikkelingen op het hele sportpark. Zo makkelijk als het in eerste instantie leek, is het dus niet. We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

Nieuws Overzicht