Contributie 2022

Eind maart, begin april zal de contributie 2022 worden gefactureerd en geïncasseerd. Een contributie die net zoals in 2020 en 2021 niet is verhoogd. Mocht je huisadres, mailadres of bankrekeningnummer zijn gewijzigd, pas dit dan direct aan via de website door in te loggen. Daar kun je je eigen gegevens zien en aanpassen. Dat geldt ook voor de pasfoto.

Dat bespaart de penningmeester en ledenadministrateur veel extra werk.  

En wellicht ten overvloede, zoals in het reglement lidmaatschap is vermeld, is voor geheel 2022 contributie verschuldigd wanneer je het lidmaatschap niet vóór 1 januari 2022 hebt opgezegd.

 

Nieuws Overzicht