Test

Van de penningmeester

Op 14 maart j.l. is in de algemene ledenvergadering ingestemd met de begroting 2019 inclusief onderstaande contributies:

Lidsoort    Bedrag in €
Senioren        145,00
Dagleden        110,00
Studenten        110,00
Junioren 15 - 17 jaar          80,00
Junioren 11 - 14 jaar          70,00
Junioren t/m 10 jaar          60,00
Ondersteunend lid           18,00

De contributie zal in de laatste week van maart automatisch worden geïncasseerd.

 

                                                                      

Inschrijven Bardiensten en Uitgifte Pasjes

Vanaf 1 februari jl. kunnen leden zich weer digitaal inschrijven voor de bardiensten in de periode 1 april tot 8 juli 2019 (week 14 t/m 27) via het AllUnited systeem. Eind maart/begin april zullen de bardiensten worden opengezet voor de periode 8 juli tot 1 oktober 2019.

 

Lees meer

Teamindeling voorjaarscompetitie 2019

In december heeft iedereen zich op kunnen geven voor de Voorjaarscompetitie 2019, als commissie hebben we in overleg met de tennisschool de teamindeling gemaakt. De teams zijn inmiddels ook ingeschreven bij de KNLTB. De teamindeling is vanaf vandaag op de website te vinden onder het kopje Senioren. 

 

Lees meer

Van de voorzitter...

Op dit moment houdt iedereen onze website goed in de gaten, want helaas zijn de banen nu dicht door sneeuw. Het winterse weer heeft nu ook zijn intrede gedaan in Nederland. Wij zullen elke dag opnieuw beoordelen of wij de banen schoon en bespeelbaar kunnen krijgen, dus houd onze website en Facebook-pagina goed in de gaten. Nu je toch even niet kan tennissen, laat ik dan maar een iets langere nieuwsbrief schrijven. Zeker nu iedereen toch dagelijks onze website checkt. Er valt immers wel weer wat te vermelden. In deze nieuwsbrief lees je meer over onze nieuwe sponsor Suitable, het zeer succesvol verlopen Nieuwjaar dubbeltoernooi inclusief Nieuwjaarsborrel, de aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV), de Wieckse weken, een update over de voorjaarscompetitie 2019, herziening prijzen clubhuis, nieuwe mogelijkheden voor indoortennis op ons park, het visiedocument van Sportpark Marslanden, verdere implementatie van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen PAF en de noodzakelijk update van het bestuursreglement alcoholverstrekking.

Lees meer

Verdere (tijdelijke) aanpassing vrijwilligersbeleid PAF

Op 18 september jl. hebben wij gecommuniceerd dat wij ons vrijwilligersbeleid tijdelijk moesten aanpassen. Dit omdat de Tennisschool de komende winterperiode het Pafiljoen niet zal huren door het niet meer hebben van de blaashal. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal reacties van leden ontvangen. Dit en voortschrijdend inzicht hebben op 17 oktober geleid tot een heroverweging waarbij wij o.a. ook hebben gekeken naar het beleid bij andere tennisverenigingen in Zwolle. Op basis daarvan hebben we besloten een aantal wijzigingen door te voeren wat betreft Dagleden en de hoogte van de afkoopsom. 

Lees meer