Najaarscompetitie 2019

Beste PAF-leden,

Na het succes van de afgelopen jaren, bieden we als PAF ook dit jaar onze leden weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB Najaarscompetitie (september/oktober).

Lees meer

WIjnproeverij

Proeven, beleven en vooral genieten! 
Proef de voorjaarszon bij tennisvereniging PAF met een goed glas wijn.

Lees meer

PAF Open 2019

Beste PAF Open deelnemer,

Jij hebt in 2017 en of 2018 meegedaan met de PAF Open. Dit jaar zal de PAF Open weer traditioneel plaatsvinden in week 27 van maandag 1 juli t/m zondag 7 juli 2019.

Lees meer

Gezocht leden voor bardiensten op zaterdag 11 mei en 1 juni

Elk jaar weer blijkt het vullen van de laatste diensten op de zaterdagavond tijdens de voorjaarscompetitie de allerlastigste van allemaal. Op dit moment ziet het er naar uit dat het clubhuis eerder dicht moet op zaterdag 11 mei en tijdens ons jaarlijkse slotfeest op zaterdag 1 juni! Want dat zal de consequentie zijn als wij niemand kunnen vinden. Daarom hebben wij als bestuur in oktober 2016 al wat besluiten genomen om dit te verbeteren. Graag wil ik hiervan er nog even 2 in herinnering roepen, te weten:

  • Barpoulers krijgen 50% contributieteruggave.
  • Leden die bereid zijn om de ‘moeilijke’ dienst (i.e. sluitingsdienst zaterdagavond tijdens competitiedagen) te willen draaien krijgen daarvoor een vergoeding van €25,- via een teruggave op hun contributie.
Lees meer

Van de voorzitter...

Het heeft even geduurd, maar bijgaand een nieuwe Nieuwsbrief. Ik ben de afgelopen tijd druk geweest met diverse zaken. Een van die zaken is het opstarten van mijn eigen bedrijf Triple C (consult | coach | change) met als doel mensen en organisaties te helpen veiligheid te vinden en creëren om te kunnen excelleren in een steeds sneller veranderende wereld. Daar gaat deze nieuwbrief verder niet over. Wel kan je hier meer lezen over de KNLTB-pasjes (uitgifte), inschrijven voor vrijwilligersdiensten, aankomende evenementen voor (niet) leden, de PAF Open, voorjaars- en najaarscompetitie, de aanschaf van een voorraadmodule en bevindingen van de controle daarop, het overleg met Sweco over het uitgevoerde groot onderhoud van de banen, continuering samenwerking met Thor Zwolle en Hanze Beachvolleybal en de terugkoppeling van de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV).

Lees meer

Pasjes en inschrijven (bar)diensten

Voor leden die nog geen pasje hebben opgehaald ligt het pasje iedere vrijdagavond achter de bar in het clubhuis. Tenminste wanneer je bent vrijgesteld van een dienst (bestuurs- en commissieleden, jeugd, dagleden en leden die 70 jaar zijn of ouder), je inmiddels twee diensten hebt verricht of je daarvoor hebt ingeschreven of de diensten* hebt afgekocht of alsnog afkoopt door dit door te geven aan de Clubhuiscommissie door een mailtje te sturen naar bardienst@tvpaf.nl

Leden die zich niet vóór 1 juni a.s.  hebben ingeschreven voor diensten of aan de Clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl) hebben doorgegeven de diensten te willen afkopen, worden daarna door de Clubhuiscommissie ingepland voor een of twee bardiensten.

*Je kunt 1 of 2 diensten afkopen. De afkoopsom per dienst is € 30, voor 2 diensten dus € 60. 

Hier vind je meer informatie over het inschrijven voor bardiensten inclusief het inloggen op het AllUnited systeem.

Heb je vragen, neem dan contact op met de Clubhuiscommissie via bardienst@tvpaf.nl

 

 

Lees meer

Zomer Challenge en introductielessen tennisschool

Het bestuur heeft besloten om net zoals vorig jaar vanaf 1 juni met name de leden van de sportverenigingen van sportpark De Marslanden de mogelijkheid te geven om in de maanden juni, juli en augustus kennis te maken met de tennissport.

Lees meer

Notulen ALV 14 maart 2019

De notulen van de ALV op 14 maart 2019 staan op de website en zijn voor leden toegankelijk door in te loggen via "account". 

Verdere (tijdelijke) aanpassing vrijwilligersbeleid PAF

Op 18 september jl. hebben wij gecommuniceerd dat wij ons vrijwilligersbeleid tijdelijk moesten aanpassen. Dit omdat de Tennisschool de komende winterperiode het Pafiljoen niet zal huren door het niet meer hebben van de blaashal. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal reacties van leden ontvangen. Dit en voortschrijdend inzicht hebben op 17 oktober geleid tot een heroverweging waarbij wij o.a. ook hebben gekeken naar het beleid bij andere tennisverenigingen in Zwolle. Op basis daarvan hebben we besloten een aantal wijzigingen door te voeren wat betreft Dagleden en de hoogte van de afkoopsom. 

Lees meer