Van het bestuur

Beste Leden,

Het is inmiddels drie weken geleden dat de eerste maatregelen in verband met het coronavirus zijn afgekondigd. De tijd gaat snel, maar de situatie blijft onwerkelijk. Wennen doet het zeker niet. Inmiddels weten we dat de maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven. Tot en met 28 april a.s. is ons park dus dicht en kan er helaas niet worden getennist. De competitie is voorlopig uitgesteld.

Lees meer

Van de penningmeester

Op 26 maart a.s. zou de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Zou, omdat in verband met de maatregelen in de strijd met het coronavirus, de ALV is uitgesteld naar een nog te bepalen datum. In de ALV wordt naast het jaarverslag 2019 ook de begroting 2020 voorgelegd aan de leden. Een begroting waarin conform ons financieel beleid, ook een voorstel zou worden opgenomen voor een verhoging van de contributie in 2020 op basis van de jaarlijkse indexering (CPI; Consumenten Prijs Index). Het bestuur heeft echter besloten om in 2020 geen verhoging toe te passen en de contributiebedragen van 2019 ook in 2020 te hanteren. Dit als kleine geste naar de leden die door de maatregelen inzake het coronavirus inmiddels minimaal tot en met 28 april niet mogen tennissen. Op 21 april besluit het kabinet of de maatregelen worden verlengd.

Lees meer

Voorjaarscompetitie uitgesteld tot begin mei

De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Lees meer

Update m.b.t. Coronavirus

Vandaag (zondag 15 maart 2020) zijn door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. De maatregelen houden onder meer in dat sportclubs met ingang van 18.00 uur moeten worden gesloten. Vanzelfsprekend volgt het bestuur van TV PAF de nieuwe maatregelen. Het voorgaande betekent dat onze club tot en met 6 april a.s. is gesloten.

Lees meer

Maatregelingen PAF m.b.t. het Coronavirus

Op donderdag 12 maart jl. zijn door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. Ook door de KNLTB is een advies afgegeven.

Kort samengevat houden de maatregelen het volgende in:

  1. Iedereen blijft thuis bij griep-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.
  2. Alle sportevenementen, waaronder competitiewedstrijden en toernooien worden afgelast.
  3. Alle clubbijeenkomsten, zoals vergaderingen, vieringen, werkgroep bijeenkomsten worden afgelast.

De maatregelen gelden minimaal tot en met 31 maart 2020.

Lees meer

Van de voorzitter

Het is alweer even geleden dat jullie een nieuwsbrief van mij hebben gehad. Wat mij is opgevallen is dat ik er niemand over heb gehoord. Nu kan dit komen omdat wij als bestuur eigenlijk alle belangrijke zaken al direct communiceren op onze website? Dat geldt tevens voor de diverse commissies binnen onze club. Het kan ook komen omdat eigenlijk niemand meer op een Nieuwsbrief zit te wachten? Ik heb zelf eigenlijk geen idee. Het is maar een constatering en geen oordeel.

De redactiecommissie vroeg mij of het misschien weer een goed idee was om er eentje te sturen. En, met de ALV in het vooruitzicht wil ik graag alvast een aantal zaken met jullie delen. Wat gaan wij doen met de vrijwilligersavond zaterdag 14 maart a.s.? Waar staan wij precies met een nieuwe (blaas)hal? Hoe gaat het eigenlijk met de ontwikkeling van het tennis in Zwolle? In de ALV van donderdag 26 maart a.s. zullen wij uiteraard veel dieper ingaan op allerlei (financiële) ontwikkelingen van onze mooie club, maar hieronder vind je alvast een voorschot. Start voorjaarscompetitie en inschrijving voor verenigingsdiensten ingaande 1 april a.s. geopend.

Lees meer

Inschrijven verenigingsdiensten (bardiensten) periode 1 april 2020 tot 1 april 2021

De nieuwe periode voor het verrichten van twee verenigingsdiensten loopt van 1 april 2020 tot 1 april 2021.  

Bestuurs- en commissieleden, jeugdleden, leden jonger dan 21 jaar, dagleden en leden die op 1 april 2020 70 jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van verenigingsdiensten. 

Hier vind je meer informatie over het inschrijven voor bardiensten inclusief het inloggen in het All United systeem. Voor het verrichten van verenigingsdiensten kun je je ook opgeven voor de schoonmaak van het clubhuis of voor parkdiensten die staan gepland op de zaterdagen 28 maart (vol), 30 mei (vol), 5 september (vol) en 28 november(vol) van 09.00 tot 13.00 uur.  Dit door een mail te sturen naar de Clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl)  

Je kunt je ook opgeven voor een verenigingsdienst in het clubhuis op:

Dinsdag 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur

Zondag 15 maart van 13.00 tot 14.30 uur 

Je kunt 1 of 2 diensten afkopen door een mailtje te sturen naar de Clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl). De afkoopsom per dienst is € 30, voor 2 diensten dus € 60.  

Heb je vragen, neem dan contact op met de Clubhuiscommissie via bardienst@tvpaf.nl

Teamindeling voorjaarscompetitie 2020

In november en december kon er ingeschreven worden voor de voorjaarscompetitie 2020. Inmiddels zijn alle inschrijvingen verwerkt en de PAF-teams aangemeld bij de KNLTB.

Lees meer