VOORJAARSCOMPETITIE 2019

De toernooien en najaarscompetitie zijn nog volop gaande, maar ondertussen kijken we ook alweer met een schuin oog naar de voorjaarscompetitie 2019. En daar zijn wel wat dingen over te melden!

Allereerst zijn er wat wijzigingen binnen PAF, de voorjaarscompetitie zal in 2019 georganiseerd worden door Suzanne Bos, Melissa Kuhlmann, Gerben Zingstra en Stef ten Have. Zij zijn gewoon bereikbaar via het gebruikelijke mailadres: pafcompetitie@hotmail.com. Daarnaast gaan we dit jaar ook het opgeven per team mogelijk maken. De definitieve teamindeling zal uiteraard ook gebeuren in samenspraak met de Tennisschool.

KNLTB
De KNLTB heeft eind september laten weten de opzet van de voorjaarscompetitie in 2019 aan te willen passen. Hierbij gaat het om de zogeheten harmonisatie van het competitieaanbod, van 300 competitievormen in 2018 naar 70 competitievormen in 2019. Aanleiding hiervoor is o.a. een te grote versnippering, te grote niveauverschillen en te grote reisafstanden. 

Wat betekent dit?
Er is momenteel nog niet bekend welk competitieaanbod er in 2019 zal zijn. Wel heeft de KNLTB aangegeven dat:

  • Alle huidige ploegrechten komen te vervallen (kortom; ook alle degradaties en kampioenschappen van vorig seizoen).
  • Er eenmalig een nieuwe opgave voor alle ploegen gedaan moet worden om de KNLTB in staat te stellen een ideale piramide samen te stellen.
  • Er wordt gestreefd naar harmonisatie van regelgeving (gelijke begintijden, aantal banen per team, gelijke telmethode).

Planning 
Omdat het competitieaanbod voor 2019 vanuit de KNLTB op dit nog niet bekend is, kan er nu nog niet ingeschreven worden. We verwachten wel op korte termijn meer nieuws hierover. Zodra er meer duidelijk wanneer er ingeschreven kan worden dan zullen we dat melden. We zullen hiervoor uiteraard voldoende tijd geven, de deadline voor inschrijving zal dan ook later zijn dan in voorgaande jaren.

Voor vragen kun je de commissie voorjaarscompetitie natuurlijk altijd benaderen, dat gaat het beste via de mail pafcompetitie@hotmail.com.