Algemene ledenvergadering

Op donderdag 14 april vindt de algemene ledenvereniging plaats in ons clubhuis. Op de agenda staan in ieder geval het Jaarverslag 2021 / Begroting 2022, de verklaring van de Kascommissie en de stand van zaken Masterplan. We beginnen om 20.00 uur.  De agenda en de bijbehorende stukken zijn 2 vanaf begin april in te zien op de website. 

Genoeg nieuws weer, veel tennisplezier op de baan!

Nieuws Overzicht