Van de voorzitter...

Het heeft even geduurd, maar bijgaand een nieuwe Nieuwsbrief. Ik ben de afgelopen tijd druk geweest met diverse zaken. Een van die zaken is het opstarten van mijn eigen bedrijf Triple C (consult | coach | change) met als doel mensen en organisaties te helpen veiligheid te vinden en creëren om te kunnen excelleren in een steeds sneller veranderende wereld. Daar gaat deze nieuwbrief verder niet over. Wel kan je hier meer lezen over de KNLTB-pasjes (uitgifte), inschrijven voor vrijwilligersdiensten, aankomende evenementen voor (niet) leden, de PAF Open, voorjaars- en najaarscompetitie, de aanschaf van een voorraadmodule en bevindingen van de controle daarop, het overleg met Sweco over het uitgevoerde groot onderhoud van de banen, continuering samenwerking met Thor Zwolle en Hanze Beachvolleybal en de terugkoppeling van de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV).

Voor leden die nog geen pasje hebben opgehaald ligt het pasje iedere vrijdagavond achter de bar in het clubhuis in een gesloten enveloppe met de desbetreffende naam erop. Tenminste wanneer je bent vrijgesteld van vrijwilligersdiensten (bestuurs- en commissieleden, jeugd, dagleden en leden die 70 jaar zijn of ouder), je inmiddels twee vrijwilligersdiensten hebt verricht of je daarvoor hebt ingeschreven of de diensten hebt afgekocht of alsnog afkoopt door dit door te geven aan de Clubhuiscommissie (CHC) door een mailtje te sturen naar bardienst@tvpaf.nl. Je kunt 1 of 2 diensten afkopen. De afkoopsom per dienst is €30,-, dus voor 2 diensten €60,-. Leden die zich niet vóór 1 juni a.s. hebben ingeschreven voor diensten of aan de CHC (via bardienst@tvpaf.nl) hebben doorgegeven de diensten te willen afkopen, worden daarna door de CHC ingepland voor een of twee bardiensten. Hier vind je meer informatie over het inschrijven voor bardiensten, inclusief het inloggen op het AllUnited systeem. Heb je vragen, neem dan contact op met de CHC via bardienst@tvpaf.nl.

Er komen weer wat mooie evenementen aan voor onze leden, maar ook voor niet leden om nader kennis te maken met onze mooie club en het tennisspelletje. Noteer deze data alvast in jullie agenda, zodat je dit alles niet gaat missen:

  • Uiteraard is er weer ons jaarlijkse Feestavond op zaterdag 1 juni a.s., de slotdag van de voorjaarscompetitie.
  • Op zaterdag 22 juni (vanaf ongeveer 17 uur) zal het bestuur weer een Vrijwilligersavond organiseren om alle leden die zich extra inzetten in de diverse commissies of op een andere wijze meer doen dan hun verplichte verenigingsdienst, te bedanken voor hun inzet.
  • Op zondagmiddag 23 juni organiseren wij in samenwerking met De Wijnwereld weer een Wijnproeverij op de club.
  • De week erop kunnen tijdens de PAF Jeugd Open op zaterdag 29 juni niet leden kennis maken met de club tijdens onze Open Dag.
  • Daarnaast zullen wij in het najaar weer een Pub-Quiz gaan organiseren.
  • Op woensdag 18 december organiseren wij het Kerstklaverjassen.
  • Tevens hebben wij besloten om net zoals vorig jaar vanaf 1 juni met name de leden van de sportverenigingen van sportpark De Marslanden de mogelijkheid te geven om in de maanden juni, juli en augustus kennis te maken met de tennissport via onze Zomer Challenge.
  • Daarnaast zal de tennisschool in de komende maanden Introductielessen geven. Daarmee krijgen niet-leden zowel junioren als senioren vanaf juni de gelegenheid om 3 lessen te volgen om op die manier kennis te maken met tennis.

Op deze wijze hopen wij onze vereniging toegankelijker te maken voor een nieuwe doelgroep en nieuwe leden te werven. Ken jij mensen die graag met onze club en of het tennis kennis willen maken, informeer ze dan s.v.p. over deze mogelijkheden. Heb je vragen over onze evenementen of zou je willen meehelpen om deze te organiseren, bijvoorbeeld in plaats van het draaien van bardiensten, neem dan contact op met algemene zaken via algemenezaken@tvpaf.nl. Hou onze website en Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie over deze evenementen.

De PAF Open zal traditioneel weer plaatsvinden in week 27 van maandag 1 juli t/m zondag 7 juli 2019. Op vrijdagavond zullen wij weer een gezellige feestavond organiseren en in het finale weekend staat de Foodtruck van Het Weeshuys en Het Eethuys (ook wel bekend als het Vleeshuys) weer bij ons op het park. Alle deelnemers krijgen weer een bon ter waarde van €100 van De Wijnwereld voor een wijnproeverij en wij zullen het prijzengeld verder verhogen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar willen wij de inschrijvingen eerder gaan sluiten met de intentie om eerder de definitieve planning na de loting te kunnen communiceren met alle deelnemers. Hierdoor hopen wij dat iedereen beter in staat zal zijn om privé ook de nodige zaken tijdig te regelen. Als wij het fantastische weer krijgen van de afgelopen jaren dan belooft het toernooi zeker nog beter, mooier, gezelliger en drukker te worden dan afgelopen jaren. Je kunt je nu hier inschrijven voor de PAF Open t/m uiterlijk zondag 16 juni.

Op dit moment zitten wij vol in de voorjaarscompetitie en zijn er 3 rondes gespeeld. De KNLTB heeft het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd, wat wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn en het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. Daarnaast is de regelgeving geharmoniseerd. Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimumaantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn (dispensatie is eventueel mogelijk). Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur. Klik hier voor het banenschema. In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Hier vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders. Een andere belangrijke wijziging is de opstelling in de dubbel competities. In een vier partijen dubbelcompetitie moeten de spelers per ronde op afnemende speelsterkte opgesteld worden. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (met eveneens partij 1 en partij 2). Klik hier om voorbeelden te bekijken. De aanvoerder is te allen tijde verplicht om de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating!) op te stellen. Dit alles heeft er bij PAF toe geleid dat wij veel meer teams op de vrijdagavond hebben gekregen en dat wij nu alle teams bij ons thuis kunnen laten spelen op de zaterdag. Dat is natuurlijk super. Het vraagt wel meer coördinatie en scherpte van de aanvoerders van alle teams. De opstelling moet voor aanvang van de wedstrijd goed in elkaar zitten en je moet goed kijken wanneer je van een wisselbaan gebruik kunt maken. Heb je vragen, neem dan contact op met de commissie voorjaarscompetitie via pafcompetitie@hotmail.com of kijk voor meer informatie op Centre Court. Binnenkort kan men zich weer inschrijven voor de najaarscompetitie. Hierover volgt binnenkort meer informatie op onze website.

Sweco heeft het jaarlijkse groot onderhoud van de banen uitgevoerd na de 2e speelronde. Over de wijze waarop zijn wij echter niet te spreken. Het lijkt erop dat zij de banen niet hebben afgewerkt in lijn met onze verwachtingen en ervaringen van eerdere jaren. Hierdoor zijn er plekken waar je wel goed kunt glijden en plekken waar je plotseling tot stilstand komt. Wij zijn hierover in gesprek met Sweco, omdat wij dit onacceptabel vinden. Wij willen dat alles voor de 4e speelronde volledig is hersteld, zoals het hoort conform het contract dat wij met hun hebben. 

Wij hebben op advies van de CHC een voorraadmodule aangeschaft. Hierdoor kunnen wij nu periodiek bepalen of de verkopen volgens de kassa gelijk zijn aan de werkelijke verstrekkingen. Deze controle is inmiddels twee keer verricht door de CHC. Hieruit is gebleken dat niet alle verstrekkingen zijn aangeslagen op de kassa. Daarom een dringend beroep aan leden die bardiensten hebben om alle verstrekkingen aan te slaan op de kassa. Dit geldt ook voor het wegboeken van drankjes die door commissies en leden die een bardienst draaien zelf worden genuttigd en eventuele breuk en bederf van producten. Wij zullen de controles gaan intensiveren om te kijken, waarom de verschillen ontstaan en hoe wij dit verder tegen kunnen gaan.

Na een succesvolle en prettige samenwerking afgelopen jaar, hebben wij weer met Thor Zwolle en de Hanze Beachvolleybal afspraken gemaakt, voor het gebruik van kleedkamers, clubhuis e.d. Zij zullen weer met regelmaat op ons park en in ons clubhuis te vinden zijn.

Mocht je de ALV hebben gemist, dan kun je nu de het verslag vinden op onze website. De notulen van de ALV op 14 maart 2019 staan op de website en zijn alleen voor leden toegankelijk door in te loggen via "account". Indien je bent ingelogd kan je ze hier downloaden.

Rest mij iedereen die meedoet aan de voorjaarscompetitie veel succes en plezier toe te wensen.

And don’t forget: Play Always Fair,
Cor-Jan Bruggeman

Nieuws overzicht