Pasjes en inschrijven (bar)diensten

Voor leden die nog geen pasje hebben opgehaald ligt het pasje iedere vrijdagavond achter de bar in het clubhuis. Tenminste wanneer je bent vrijgesteld van een dienst (bestuurs- en commissieleden, jeugd, dagleden en leden die 70 jaar zijn of ouder), je inmiddels twee diensten hebt verricht of je daarvoor hebt ingeschreven of de diensten* hebt afgekocht of alsnog afkoopt door dit door te geven aan de Clubhuiscommissie door een mailtje te sturen naar bardienst@tvpaf.nl

Leden die zich niet vóór 1 juni a.s.  hebben ingeschreven voor diensten of aan de Clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl) hebben doorgegeven de diensten te willen afkopen, worden daarna door de Clubhuiscommissie ingepland voor een of twee bardiensten.

*Je kunt 1 of 2 diensten afkopen. De afkoopsom per dienst is € 30, voor 2 diensten dus € 60. 

Hier vind je meer informatie over het inschrijven voor bardiensten inclusief het inloggen op het AllUnited systeem.

Heb je vragen, neem dan contact op met de Clubhuiscommissie via bardienst@tvpaf.nl

 

 

 

 

Nieuws overzicht